Καλώς ήλθατε

Ο ‘Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ’ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
 

Ανακοινώσεις

07.10.2015Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Μαΐου 2015
30.09.2015Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Μαΐου 2015
29.09.2015Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Μαΐου 2015
26.09.2015Δημοσίευση Μηνιαίου Δελτίου ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ - Αύγουστος 2015
25.09.2015Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Μαΐου 2015
25.09.2015Δημοσίευση Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - Αύγουστος 2015

Εκδηλώσεις

25.04.2012Ημερίδα για την "Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας & Μονάδες Συμπαραγωγής"

Διαγωνισμοί (προσλήψεων / προμηθειών)

02.09.2015Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και Έγκριση δαπάνης προμήθειας υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου
28.08.2015Διευκρινίσεις σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 3/2015
28.07.2015Διευκρινίσεις σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 2/2015
23.07.2015Έγκριση δαπάνης-Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού της εταιρείας ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
23.07.2015Έγκριση δαπάνης-Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση πρασίνου εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της εταιρείας ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
21.07.2015Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός No 2/2015 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού Πληροφορικής.

Παλαιότερες Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Διαγωνισμούς μπορείτε να δείτε εδώ.