Καλώς ήλθατε

Ο ‘Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ’ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
 

Ανακοινώσεις

24.06.2016Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Ιανουαρίου 2016
22.06.2016Ολοκλήρωση εξόφλησης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Δεκεμβρίου 2015
16.06.2016Έκδοση Μηνιαίου Δελτίου ΗΕΠ - Μάϊος 2016
15.06.2016Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Δεκεμβρίου 2015
09.06.2016Δημιουργία επιτροπής ΝΕΜΟ για τη διαχείριση των κοινών αρμοδιοτήτων των NEMO’s σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2015/1222 CACM: Αποστολή του σχεδίου MCO στις Ρυθμιστικές Αρχές
08.06.2016Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Δεκεμβρίου 2015

Εκδηλώσεις

25.04.2012Ημερίδα για την "Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας & Μονάδες Συμπαραγωγής"

Διαγωνισμοί (προσλήψεων / προμηθειών)

24.06.2016Πρόχειρος Διαγωνισμός 4/2016 Υπηρεσιών Φύλαξης
17.06.2016Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού, ψύκτες , χάρτινα ποτήρια
16.06.2016Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τον Έλεγχο και την Αποκατάσταση Προβλήματος Διαρροής στο σύστημα κλιματισμού του κτιρίου της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
16.06.2016ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 6/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
08.06.2016Έγκριση Παράτασης της ημερομηνίας Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 3/2016 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού Πληροφορικής (νέα ημερομηνία: 16 Ιουνίου 2016 και ώρα 11 π.μ.)
03.06.2016Διευκρινίσεις για τον ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Νο 3/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Παλαιότερες Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Διαγωνισμούς μπορείτε να δείτε εδώ.