Καλώς ήλθατε

Ο ‘Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ’ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
 

Ανακοινώσεις

25.11.2015Εξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Ιουνίου 2015
23.11.2015Δημοσίευση Μηνιαίου Δελτίου ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
19.11.2015Εξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Ιουνίου 2015
16.11.2015Έκδοση Μηνιαίου Δελτίου ΗΕΠ - Οκτώβριος 2015
16.11.2015Δημοσίευση Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Οκτώβριος 2015
13.11.2015ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤ’ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/9.11.2015, τεύχος Α΄)

Εκδηλώσεις

25.04.2012Ημερίδα για την "Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας & Μονάδες Συμπαραγωγής"

Διαγωνισμοί (προσλήψεων / προμηθειών)

12.10.2015Έγκριση Δαπάνης και Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση 2 αδειών Firewall Analyzer
02.09.2015Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και Έγκριση δαπάνης προμήθειας υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου
28.08.2015Διευκρινίσεις σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 3/2015
28.07.2015Διευκρινίσεις σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 2/2015
23.07.2015Έγκριση δαπάνης-Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού της εταιρείας ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
23.07.2015Έγκριση δαπάνης-Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση πρασίνου εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της εταιρείας ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Παλαιότερες Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Διαγωνισμούς μπορείτε να δείτε εδώ.