Καλώς ήλθατε

Ο ‘Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ’ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
 

Ανακοινώσεις

19.10.2016Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Μαρτίου 2016
19.10.2016Δημοσίευση Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ_Αύγουστος_Σεπτέμβριος_2016
18.10.2016Έκδοση Μηνιαίου Δελτίου ΗΕΠ - Σεπτέμβριος 2016
13.10.2016Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Μαρτίου 2016
10.10.2016Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Μαρτίου 2016
09.10.2016Δημοσίευση Δελτίου ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Αύγουστος_2016

Εκδηλώσεις

25.04.2012Ημερίδα για την "Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας & Μονάδες Συμπαραγωγής"

Διαγωνισμοί (προσλήψεων / προμηθειών)

12.10.2016Αίτημα και πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης (SLA) πληροφοριακού συστήματος SAP ERP διάρκειας μέχρι ενός έτους
07.09.2016Αίτημα και Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για "Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου της ΛΑΓΗΕ ΑΕ"
07.09.2016Αίτημα και Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για "Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης του Υποσταθμού Μέσης Τάσης του Κτιρίου της ΛΑΓΗΕ Α.Ε."
06.09.2016Αίτημα και Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για "Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του κτιρίου της ΛΑΓΗΕ ΑΕ"
06.09.2016Αίτημα και Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη "Παροχή υπηρεσιών πυρανίχνευσης- πυρασφάλειας και πυροπροστασίας"
06.09.2016Αίτημα και Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για τη "Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας"

Παλαιότερες Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Διαγωνισμούς μπορείτε να δείτε εδώ.