Καλώς ήλθατε

Ο ‘Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ’ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
 

Ανακοινώσεις

04.05.2016Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Νοεμβρίου 2015
28.04.2016Δημοσίευση Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ_Μάρτιος_2016
26.04.2016Ολοκλήρωση εξόφλησης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Οκτωβρίου 2015
26.04.2016Δημοσίευση Δελτίου ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Μάρτιος_2016
21.04.2016Εξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Οκτωβρίου 2015
19.04.2016Έκδοση Μηνιαίου Δελτίου ΗΕΠ - Μάρτιος 2016

Εκδηλώσεις

25.04.2012Ημερίδα για την "Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας & Μονάδες Συμπαραγωγής"

Διαγωνισμοί (προσλήψεων / προμηθειών)

11.04.2016 Έγκριση δαπάνης - πρόσκληση υποβολής προσφορών εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (MEEK).
22.03.2016Παράταση ημερομηνίας Διενέργειας του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 1/2016 για Λογισμικό Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης & Αρχειοθέτησης. Νέα ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2016
08.03.2016Έγκριση Δαπάνης προμήθειας και πρόσκληση υποδολής προσφορών για AMP για εγκατεστημένο εξοπλισμό CISCO
08.03.2016Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός No 2/2016 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού Πληροφορικής
07.03.2016Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 1/2016 για «Προμήθεια, Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση, Μετάπτωση Δεδομένων και σύνδεσης με τα λοιπά συστήματα της ΛΑΓΗΕ ΑΕ» Λογισμικού Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης & Αρχειοθέτησης, Εκπαίδευση, Υπηρεσίες Υποστήριξης 5 ετων
16.02.2016Έγκριση Δαπάνης – Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την λήψη υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας

Παλαιότερες Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Διαγωνισμούς μπορείτε να δείτε εδώ.