Καλώς ήλθατε

Ο ‘Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ’ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
 

Ανακοινώσεις

22.07.2016Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016
15.07.2016Έκδοση Μηνιαίου Δελτίου ΗΕΠ - Ιούνιος 2016
14.07.2016Δημοσίευση Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ_Ιούνιος_2016
13.07.2016Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Ιανουαρίου 2016
11.07.2016Καθορισμός υπόχρεων και υπολογισμός του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Τέλος Διατήρησης) για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143)- Οριστικός Πίνακας.
08.07.2016ΑΥΞΗΣΗ της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας στα 300 €/MWh.

Εκδηλώσεις

25.04.2012Ημερίδα για την "Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας & Μονάδες Συμπαραγωγής"

Διαγωνισμοί (προσλήψεων / προμηθειών)

19.07.2016Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Ασφάλιση της εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΓΗΕ AE για «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ»
19.07.2016Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Ασφάλιση του κτιρίου του ΛΑΓΗΕ για τους κινδύνους «ΠΥΡΟΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»
15.07.2016Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 7/2016 για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών στην Οικονομική Διεύθυνση του ΛΑΓΗΕ.
07.07.2016Αίτημα και Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για την προμήθεια χρησιμοποιημένου εκτυπωτή και υπηρεσίες συντήρησης/αναλωσίμων (εκτός χαρτιού, συρραπτικών) για 300.000 σελίδες
24.06.2016Πρόχειρος Διαγωνισμός 4/2016 Υπηρεσιών Φύλαξης
17.06.2016Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού, ψύκτες , χάρτινα ποτήρια

Παλαιότερες Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Διαγωνισμούς μπορείτε να δείτε εδώ.