Καλώς ήλθατε

Ο ‘Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ’ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
 

Ανακοινώσεις

17.04.2014Εξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ την 17.4.2014
11.04.2014Ειδικά Ενημερωτικά Σημειώματα για την έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου ΑΠΕ έτους 2013
11.04.2014Εξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
08.04.2014Δημοσίευση Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - Μάρτιος 2014
03.04.2014Εξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
01.04.2014Εξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ την 1.4.2014

Εκδηλώσεις

25.04.2012Ημερίδα για την "Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας & Μονάδες Συμπαραγωγής"

Διαγωνισμοί (προσλήψεων / προμηθειών)

16.04.2014Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 10/2014 για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογιστηρίου στην Οικονομική Διεύθυση του ΛΑΓΗΕ
16.04.2014Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 9/2014 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού Πληροφορικής.
15.04.2014Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό 8/2014, που αφόρα στην ασφάλιση ευθύνης έναντι τρίτων των μελών του ΔΣ, στελεχών και υπάλληλων της ΛΑΓΗΕ ΑΕ
11.04.2014Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 8/2014 με αντικείμενο «Ασφάλιση ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Στελεχών και Υπαλλήλων (Directors and Officers Liability Insurance) της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.»
02.04.2014Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 7/2014 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού Πληροφορικής.
02.04.2014Απαντήσεις σε ερωτήσεις για το διαγωνισμό «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ»

Παλαιότερες Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Διαγωνισμούς μπορείτε να δείτε εδώ.