Καλώς ήλθατε

Ο ‘Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ’ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
 

Ανακοινώσεις

14.09.2014Ο ΛΑΓΗΕ αναλαμβάνει από 12.10.2014 τα καθήκοντα του ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΤΗ των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου για λογαριασμό του Ελληνικού Κράτους.
12.09.2014Δημοσίευση Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - Αύγουστος 2014
10.09.2014Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Απριλίου 2014
29.08.2014Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Απριλίου 2014
23.08.2014Έκδοση Μηνιαίου Δελτίου ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ - Ιούλιος 2014
21.08.2014Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Απριλίου 2014

Εκδηλώσεις

25.04.2012Ημερίδα για την "Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας & Μονάδες Συμπαραγωγής"

Διαγωνισμοί (προσλήψεων / προμηθειών)

04.09.2014Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τoν Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Νο 13/2014 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού Δικτύου
21.08.2014ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για τoν Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Νο 12/2014 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού Δικτύου
01.08.2014Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τoν Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Νο 12/2014 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού Δικτύου
23.07.2014Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τoν Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Νο 11/2014 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού Πληροφορικής
18.06.2014Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 σκληρών δίσκων για το κεντρικό υποσύστημα δίσκων.
18.06.2014Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προσωπικών Υπολογιστών και Οθονών

Παλαιότερες Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Διαγωνισμούς μπορείτε να δείτε εδώ.