Καλώς ήλθατε

Ο ‘Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ’ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
 

Ανακοινώσεις

28.08.2015Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Απριλίου 2015
25.08.2015Έκδοση Μηνιαίου Δελτίου ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ - Ιούλιος 2015
24.08.2015Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Απριλίου 2015
19.08.2015Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Απριλίου 2015
18.08.2015Έκδοση Μηνιαίου Δελτίου ΗΕΠ - Ιούλιος 2015
14.08.2015Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Απριλίου 2015

Εκδηλώσεις

25.04.2012Ημερίδα για την "Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας & Μονάδες Συμπαραγωγής"

Διαγωνισμοί (προσλήψεων / προμηθειών)

02.09.2015Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και Έγκριση δαπάνης προμήθειας υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου
28.08.2015Διευκρινίσεις σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 3/2015
28.07.2015Διευκρινίσεις σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Νο 2/2015
23.07.2015Έγκριση δαπάνης-Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού της εταιρείας ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
23.07.2015Έγκριση δαπάνης-Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση πρασίνου εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της εταιρείας ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
21.07.2015Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός No 2/2015 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού Πληροφορικής.

Παλαιότερες Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Διαγωνισμούς μπορείτε να δείτε εδώ.