Καλώς ήλθατε

Ο ‘Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ’ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
 

Ανακοινώσεις

22.10.2014Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Ιουνίου 2014
22.10.2014Έκδοση Μηνιαίου Δελτίου ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ - Σεπτέμβριος 2014
20.10.2014Έκδοση Μηνιαίου Δελτίου ΗΕΠ - Σεπτέμβριος 2014
15.10.2014Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Μαΐου – Ιουνίου 2014
10.10.2014Δημοσίευση Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - Σεπτέμβριος 2014
09.10.2014Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μαΐου 2014

Εκδηλώσεις

25.04.2012Ημερίδα για την "Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας & Μονάδες Συμπαραγωγής"

Διαγωνισμοί (προσλήψεων / προμηθειών)

15.10.2014Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση για ένα έτος 7 κλιματιστικών μηχανημάτων Close Control του οίκου EMERSON NETWORK POWER
04.09.2014Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τoν Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Νο 13/2014 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού Δικτύου
21.08.2014ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για τoν Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Νο 12/2014 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού Δικτύου
01.08.2014Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τoν Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Νο 12/2014 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού Δικτύου
23.07.2014Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τoν Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Νο 11/2014 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού Πληροφορικής
18.06.2014Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 6 σκληρών δίσκων για το κεντρικό υποσύστημα δίσκων.

Παλαιότερες Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Διαγωνισμούς μπορείτε να δείτε εδώ.