Καλώς ήλθατε

Ο ‘Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ’ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
 

Ανακοινώσεις

24.08.2016Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Φεβρουαρίου 2016
21.08.2016Έκδοση Μηνιαίου Δελτίου ΗΕΠ - Ιούλιος 2016
10.08.2016Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Φεβρουαρίου 2016
04.08.2016Δημοσίευση Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ_Ιούλιος_2016
03.08.2016Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Φεβρουαρίου 2016
30.07.2016ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤ’ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ Ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136/28.7.2016, τεύχος Α΄)

Εκδηλώσεις

25.04.2012Ημερίδα για την "Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας & Μονάδες Συμπαραγωγής"

Διαγωνισμοί (προσλήψεων / προμηθειών)

04.08.2016Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός No 8/2016 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού Πληροφορικής που αφορά λογισμικό network access control, ασύρματη δικτύωση, web application firewall, επέκταση εξοπλισμού.
19.07.2016Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Ασφάλιση της εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΓΗΕ AE για «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ»
19.07.2016Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Ασφάλιση του κτιρίου του ΛΑΓΗΕ για τους κινδύνους «ΠΥΡΟΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»
15.07.2016Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 7/2016 για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών στην Οικονομική Διεύθυνση του ΛΑΓΗΕ.
07.07.2016Αίτημα και Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για την προμήθεια χρησιμοποιημένου εκτυπωτή και υπηρεσίες συντήρησης/αναλωσίμων (εκτός χαρτιού, συρραπτικών) για 300.000 σελίδες
24.06.2016Πρόχειρος Διαγωνισμός 4/2016 Υπηρεσιών Φύλαξης

Παλαιότερες Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Διαγωνισμούς μπορείτε να δείτε εδώ.