Καλώς ήλθατε

Ο ‘Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ’ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων πράξεων και ιδίως τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
 

Ανακοινώσεις

07.12.2016Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Απριλίου-Μαΐου 2016
07.12.2016Κείμενο Διαβούλευσης για το μοντέλο της σύζευξης των Ενδο-ημερήσιων Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Ιταλικά σύνορα
03.12.2016Δημοσίευση Δελτίου ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ - Οκτώβριος_2016
30.11.2016Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Απριλίου 2016
23.11.2016Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Απριλίου 2016
23.11.2016Τροποποίηση του Μητρώου Φορέων Επαλήθευσης της ΛΑΓΗΕ ΑΕ

Εκδηλώσεις

25.04.2012Ημερίδα για την "Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας & Μονάδες Συμπαραγωγής"

Διαγωνισμοί (προσλήψεων / προμηθειών)

24.11.2016Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση 10 αδειών Oracle Standard
17.11.2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.)
16.11.2016Συνοπτικός Διαγωνισμός Νο 10/2016 για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού Πληροφορικής
27.10.2016Αίτημα - Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών από Εταιρείες Συμβούλων Παροχής Υπηρεσιών Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού.
27.10.2016Αίτημα και πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού (software update) 20 αδειών SAP ERP
12.10.2016Αίτημα και πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης (SLA) πληροφοριακού συστήματος SAP ERP διάρκειας μέχρι ενός έτους

Παλαιότερες Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις, Διαγωνισμούς μπορείτε να δείτε εδώ.