Πρόγραμμα Διεξαγωγής

Τροποποίηση Προγράμματος Διεξαγωγής Δημοπρασιών 2017

Σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 817/2017 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η Ετήσια Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας που διατίθεται μέσω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων, το Πρόγραμμα Διεξαγωγής Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων για το έτος 2017 και τα χαρακτηριστικά των υπό δημοπράτηση Προθεσμιακών Προϊόντων τροποποιούνται ως εξής:

Δημοπρασία

Ημερομηνία

Προθεσμιακό Προϊόν

Όγκος (MWh)

Ποσότητα (MWh/h)

Διάρκεια (hrs)

2017A04

18/10/2017

2017A04P04

6.289.680

718

8760 (20171201 - 20181130)

Η Διαδικασία της Δημοπρασίας 2017Α04 και οι Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής θα καθοριστούν με σχετική επιπλέον Ανακοίνωση των Όρων Δημοπρασίας.

 * Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2017Α04" αναβλήθηκε για λόγους ανωτέρας βίας για την 25/10/2017. Δείτε την σχετική ανακοίνωση.

Πρόγραμμα Διεξαγωγής Δημοπρασιών έτους 2017

Σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 619/2016 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η Ετήσια Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας που διατίθεται μέσω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων, το Πρόγραμμα Διεξαγωγής Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων για το έτος 2017 και τα χαρακτηριστικά των υπό δημοπράτηση Προθεσμιακών Προϊόντων καθορίζονται ως εξής:

Δημοπρασία

Ημερομηνία

Προθεσμιακό Προϊόν

Όγκος (MWh)

Ποσότητα (MWh/h)

Διάρκεια (hrs)

2017A01

31/01/2017

2017A01P01

1.270.200

145

8760 (20170301 - 20180228)

2017A02

26/04/2017

2017A02P02

1.270.200

145

8760 (20170601 - 20180531)

2017A03

12/07/2017*

2017A03P03

1.270.200

145

8760 (20170901 - 20180831)

2017A04

18/10/2017

2017A04P04

2.154.960

246

8760 (20171201 - 20181130)

* Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2017Α03" αναβλήθηκε για λόγους ανωτέρας βίας για την 19/07/2017. Δείτε την σχετική ανακοίνωση.

 

Πρόγραμμα Διεξαγωγής Δημοπρασιών έτους 2016

Σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 353/2016 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας το Πρόγραμμα Διεξαγωγής Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων για το έτος 2016 και τα χαρακτηριστικά των υπό δημοπράτηση Προθεσμιακών Προϊόντων καθορίζονται ως εξής:

Δημοπρασία

Ημερομηνία

Προθεσμιακό Προϊόν

Όγκος (MWh)

Ποσότητα (MWh/h)

Διάρκεια (hrs)

2016A01

25/10/2016

2016A01P01

4.029.600

460

8760 (20161201 - 20171130)

Η Διαδικασία Δημοπρασίας και οι Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής καθορίζονται επιπλέον στην Ανακοίνωση των Όρων Δημοπρασίας.