Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Α/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

EIC

1.

ALPIQ ENERGY SE

27XALPIQ-ENERGYS

2.

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XTHESSALPOWERA

3.

ENEL GREEN POWER HELLAS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α.Ε.

29XEGPHSUPPLY--F

4.

EUNICE TRADING A.E.

29XEUNICETRADINE

5.

GEN-I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε.

29XGEN-I-ATHENSC

6.

GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XGRENVENERNET8

7.

GREENSTEEL-CEDALION COMMODITIES A.E.

29XGRNSCEDALION8

8.

ECONOMIC GROWTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

29XECONOMGROWTHW

9.

INTERBETON CONSTRUCTION MATERIALS S.A.

29XINTERBETON--Y

10.

KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XKENENERGYSA-4

11.

NOVAERA ENERGY A.E.

29XNECOTRADING-A

12.

NRG TRADING HOUSE S.A.

29XNRGTRADING--S

13

NECO A.E.

29XTRANSBALKTRDO

14.

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XPROTERGIA---7

15.

VOLTERRA Α.Ε.

29XVOLTERRA--SAQ

16.

VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XVOLTONAE----O

17.

WATT AND VOLT A.E.

29XBLACKPEARL--T

18.

ΒΙΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XVIENERENERGYC

19.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ

29XHELLENICPOST1

20.

ΖΕΝΙΘ GAS & LIGHT

23X--170309-TT-J

21.

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

29XHERONTHERMELC

22.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

29XMYTILINEOSSA2

23.

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XOTEESTATESA-W

24.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

23Χ--160920-Α--2

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

EIC

1.

DANSKE COMMODITIES A/S

11XDANSKECOM---P

2.

ELEKTRICNI FINANCNI TIM d.o.o.

28XEFT-SI000000L

3.

ENSCO S.A.

29XENSCOENERGY-I

4.

EZPADA S.R.O.

11XEZPADAHANDELC

5.

LE TRADING A.S.

24X-LE-TRADING-N

6.

SENTRADE A.E.

29XSTRENERGTRADA

7.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XSOLARISPOWERC

8.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

29XTERNAENEWIND4