Έμποροι στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΗΕΠ

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

EIC

1.

ALPIQ ENERGY HELLAS A.E.

29XGR-ATEL-----Q

2.      

AYEN ENERGIJA d.o.o

23X--140706-AE-8

3.

AXPO ENERGY ROMANIA S.A.

30XROEGL-------B

4.

CEZ A.S.

11XCEZ-CZ------1

5.

DANSKE COMMODITIES A/S

11XDANSKECOM---P

6.

DUFERCO ENERGIA S.P.A.

26X00000009701-T

7.

EDISON S.P.A.

26X00000003791-T

8.

EDF TRADING LIMITED

11XEDFTRADING--G

9.

ELEKTRICNI FINANCNI TIM d.o.o.

28XEFT-SI000000L

10.

ENERGY MT EAD

32X001100100237U

11.

ENSCO S.A.

29XENSCOENERGY-I

12.

EZPADA S.R.O.

11XEZPADAHANDELC

13.

GAZPROM MARKETING & TRADING LIMITED

11XGAZPROM-MT--Y

14.

GROUP TRANS ENERGY OOD

32X0011001003141

15.

HSE d.o.o.

11XHSE-SLOVENIAG

16.

INTERENERGO d.o.o.

28X-INTERENERGO8

17.

LE TRADING a.s.

24X-LE-TRADING-N

18.

NVALUE A.G.

12X-0000001836-N

19.

SENTRADE Α.Ε

29XSTRENERGTRADA

20.

STATKRAFT MARKETS GMBH

11XSTATKRAFT001N

21.

VITOL GAS AND POWER B.V.

14X----0000009-1

22.

ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

29XSOLARISPOWERC

23.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

29XTERNAENEWIND4