Παραγωγοί στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΗΕΠ

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

EIC

1

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XTHESSALPOWERA

2

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

11XPPCDDE9-----D

3

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε

29XHERONTHERMELC

4

ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.

29XHERONIIVIOT-R

5

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

29XKPOWER2010A-L

6

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

29XMYTILINEOSSA2