Προμηθευτές στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΗΕΠ

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

EIC

1.

ALPIQ ENERGY SE

27XALPIQ-ENERGYS

2.

ECONOMIC GROWTH A.E.

29XECONOMGROWTHW

3.

EDELWEISS ENERGIA S.P.A.

17X100B100I0001Q

4.

ELECTRADE S.P.A.

28XELECTRADE---R

5.

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

29XTHESSALPOWERA

6.

ENEL GREEN POWER HELLAS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α.Ε.

29XEGPHSUPPLY--F

7.

EUNICE TRADING AE

29XEUNICETRADINE

8.

EVN TRADING SOUTH EAST EUROPE EAD

32X-EVN-TSEE---K

9.

GEN -I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε. (SMLLC)

29XGEN-I-ATHENSC

10.

GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK A.E.

29XGRENVENERNET8

11.

GREENSTEEL-CEDALION COMMODITIES A.E.

29XGRNSCEDALION8

12.

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

29XINTERBETON--Y

13.

KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.

29XKENENERGYSA-4

14.

NOVAERA ENERGY Α.Ε.

29XNECOTRADING-A

15.

NRG TRADING HOUSE S.A.

29XNRGTRADING--S

16

NECO A.E.

29XTRANSBALKTRDO

17.

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XPROTERGIA---7

18.

VOLTERRA Α.Ε.

29XVOLTERRA--SAQ

19.

VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XVOLTONAE----O

20.

WATT AND VOLT A.E.

29XBLACKPEARL--T

21.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

29XGR-TITAN----7

22.

ΒΙΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XVIENERENERGYC

23.

ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε

29XVIOLARSA----O

24.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

11XPPCDDE9-----D

25.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

29XHELLENICPOST1

26.

ΖΕΝΙΘ GAS & LIGHT

23X--170309-TT-J

27.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε.

29XSOUSAKIPOWERE

28.

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

29XHERONTHERMELC

29.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΜΑΡΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

29XKVMARKOUSA--O

30.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

29XMYTILINEOSSA2

31.

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XOTEESTATESA-W

32.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

11XPPCDDE9-----D

33.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

11XPPCDDE9-----D

34.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

23Χ--160920-Α--2