Προμηθευτές στο Μητρώο Συμμετεχόντων ΣΣΗΕΠ

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

EIC

1.

ALPIQ ENERGY SE

27XALPIQ-ENERGYS

2.

ECONOMIC GROWTH A.E.

29XECONOMGROWTHW

3.

EDELWEISS ENERGIA S.P.A.

17X100B100I0001Q

4.

ELECTRADE S.P.A.

28XELECTRADE---R

5.

ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

29XTHESSALPOWERA

6.

EUNICE TRADING AE

29XEUNICETRADINE

7.

EVN TRADING SOUTH EAST EUROPE EAD

32X-EVN-TSEE---K

8.

GEN -I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε. (SMLLC)

29XGEN-I-ATHENSC

9.

GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK A.E.

29XGRENVENERNET8

10.

GREENSTEEL-CEDALION COMMODITIES A.E.

29XGRNSCEDALION8

11.

ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.

29XINTERBETON--Y

12.

KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.

29XKENENERGYSA-4

13.

NOVAERA ENERGY Α.Ε.

29XNECOTRADING-A

14.

NRG TRADING HOUSE S.A.

29XNRGTRADING--S

15.

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XPROTERGIA---7

16.

VOLTERRA Α.Ε.

29XVOLTERRA--SAQ

17.

VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XVOLTONAE----O

18.

WATT AND VOLT A.E.

29XBLACKPEARL--T

19.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

29XGR-TITAN----7

20.

ΒΙΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XVIENERENERGYC

21.

ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

29XVIOLARSA----O

22.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

11XPPCDDE9-----D

23.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

29XHELLENICPOST1

24.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

23X--170309-TT-J

25.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε.

29XSOUSAKIPOWERE

26.

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

29XHERONTHERMELC

27.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

29XMYTILINEOSSA2

28.

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

29XOTEESTATESA-W

29.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

11XPPCDDE9-----D

30.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

11XPPCDDE9-----D