Μεταβλητό Κόστος ΥΗΣ
Επιλογή Έτους
Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
20-09-2018 20180920 Hydro Variable Cost 01  
19-09-2018 20180919 Hydro Variable Cost 01  
18-09-2018 20180918 Hydro Variable Cost 01  
17-09-2018 20180917 Hydro Variable Cost 01  
16-09-2018 20180916 Hydro Variable Cost 01  
15-09-2018 20180915 Hydro Variable Cost 01  
14-09-2018 20180914 Hydro Variable Cost 01  
13-09-2018 20180913 Hydro Variable Cost 01  
12-09-2018 20180912 Hydro Variable Cost 01  
11-09-2018 20180911 Hydro Variable Cost 01  
10-09-2018 20180910 Hydro Variable Cost 01  
09-09-2018 20180909 Hydro Variable Cost 01  
08-09-2018 20180908 Hydro Variable Cost 01  
07-09-2018 20180907 Hydro Variable Cost 01  
06-09-2018 20180906 Hydro Variable Cost 01  
05-09-2018 20180905 Hydro Variable Cost 01  
04-09-2018 20180904 Hydro Variable Cost 01  
03-09-2018 20180903 Hydro Variable Cost 01  
02-09-2018 20180902 Hydro Variable Cost 01  
01-09-2018 20180901 Hydro Variable Cost 01  
31-08-2018 20180831 Hydro Variable Cost 01  
30-08-2018 20180830 Hydro Variable Cost 01  
29-08-2018 20180829 Hydro Variable Cost 01  
28-08-2018 20180828 Hydro Variable Cost 01  
27-08-2018 20180827 Hydro Variable Cost 01  
26-08-2018 20180826 Hydro Variable Cost 01  
25-08-2018 20180825 Hydro Variable Cost 01  
24-08-2018 20180824 Hydro Variable Cost 01  
23-08-2018 20180823 Hydro Variable Cost 01  
22-08-2018 20180822 Hydro Variable Cost 01  
21-08-2018 20180821 Hydro Variable Cost 01  
20-08-2018 20180820 Hydro Variable Cost 01  
19-08-2018 20180819 Hydro Variable Cost 01  
18-08-2018 20180818 Hydro Variable Cost 01  
17-08-2018 20180817 Hydro Variable Cost 01  
16-08-2018 20180816 Hydro Variable Cost 01  
15-08-2018 20180815 Hydro Variable Cost 01  
14-08-2018 20180814 Hydro Variable Cost 01  
13-08-2018 20180813 Hydro Variable Cost 01  
12-08-2018 20180812 Hydro Variable Cost 01  
11-08-2018 20180811 Hydro Variable Cost 01  
10-08-2018 20180810 Hydro Variable Cost 01  
09-08-2018 20180809 Hydro Variable Cost 01  
08-08-2018 20180808 Hydro Variable Cost 01  
07-08-2018 20180807 Hydro Variable Cost 01  
06-08-2018 20180806 Hydro Variable Cost 01  
05-08-2018 20180805 Hydro Variable Cost 01  
04-08-2018 20180804 Hydro Variable Cost 01  
03-08-2018 20180803 Hydro Variable Cost 01  
02-08-2018 20180802 Hydro Variable Cost 01  
01-08-2018 20180801 Hydro Variable Cost 01  
31-07-2018 20180731 Hydro Variable Cost 01  
30-07-2018 20180730 Hydro Variable Cost 01  
29-07-2018 20180729 Hydro Variable Cost 01  
28-07-2018 20180728 Hydro Variable Cost 01  
27-07-2018 20180727 Hydro Variable Cost 01  
26-07-2018 20180726 Hydro Variable Cost 01  
25-07-2018 20180725 Hydro Variable Cost 01  
24-07-2018 20180724 Hydro Variable Cost 01  
23-07-2018 20180723 Hydro Variable Cost 01  
22-07-2018 20180722 Hydro Variable Cost 01  
21-07-2018 20180721 Hydro Variable Cost 01  
20-07-2018 20180720 Hydro Variable Cost 01  
19-07-2018 20180719 Hydro Variable Cost 01  
18-07-2018 20180718 Hydro Variable Cost 01  
17-07-2018 20180717 Hydro Variable Cost 01  
16-07-2018 20180716 Hydro Variable Cost 01  
15-07-2018 20180715 Hydro Variable Cost 01  
14-07-2018 20180714 Hydro Variable Cost 01  
13-07-2018 20180713 Hydro Variable Cost 01  
12-07-2018 20180712 Hydro Variable Cost 01  
11-07-2018 20180711 Hydro Variable Cost 01  
10-07-2018 20180710 Hydro Variable Cost 01  
09-07-2018 20180709 Hydro Variable Cost 01  
08-07-2018 20180708 Hydro Variable Cost 01  
07-07-2018 20180707 Hydro Variable Cost 01  
06-07-2018 20180706 Hydro Variable Cost 01  
05-07-2018 20180705 Hydro Variable Cost 01  
04-07-2018 20180704 Hydro Variable Cost 01  
03-07-2018 20180703 Hydro Variable Cost 01  
02-07-2018 20180702 Hydro Variable Cost 01  
01-07-2018 20180701 Hydro Variable Cost 01  
30-06-2018 20180630 Hydro Variable Cost 01  
29-06-2018 20180629 Hydro Variable Cost 01  
28-06-2018 20180628 Hydro Variable Cost 01  
27-06-2018 20180627 Hydro Variable Cost 01  
26-06-2018 20180626 Hydro Variable Cost 01  
25-06-2018 20180625 Hydro Variable Cost 01  
24-06-2018 20180624 Hydro Variable Cost 01  
23-06-2018 20180623 Hydro Variable Cost 01  
22-06-2018 20180622 Hydro Variable Cost 01  
21-06-2018 20180621 Hydro Variable Cost 01  
20-06-2018 20180620 Hydro Variable Cost 01  
19-06-2018 20180619 Hydro Variable Cost 01  
18-06-2018 20180618 Hydro Variable Cost 01  
17-06-2018 20180617 Hydro Variable Cost 01  
16-06-2018 20180616 Hydro Variable Cost 01  
15-06-2018 20180615 Hydro Variable Cost 01  
14-06-2018 20180614 Hydro Variable Cost 01  
13-06-2018 20180613 Hydro Variable Cost 01  
12-06-2018 20180612 Hydro Variable Cost 01  
11-06-2018 20180611 Hydro Variable Cost 01  
10-06-2018 20180610 Hydro Variable Cost 01  
09-06-2018 20180609 Hydro Variable Cost 01  
08-06-2018 20180608 Hydro Variable Cost 01  
07-06-2018 20180607 Hydro Variable Cost 01  
06-06-2018 20180606 Hydro Variable Cost 01  
05-06-2018 20180605 Hydro Variable Cost 01  
04-06-2018 20180604 Hydro Variable Cost 01  
03-06-2018 20180603 Hydro Variable Cost 01  
02-06-2018 20180602 Hydro Variable Cost 01  
01-06-2018 20180601 Hydro Variable Cost 01  
31-05-2018 20180531 Hydro Variable Cost 01  
30-05-2018 20180530 Hydro Variable Cost 01  
29-05-2018 20180529 Hydro Variable Cost 01  
28-05-2018 20180528 Hydro Variable Cost 01  
27-05-2018 20180527 Hydro Variable Cost 01  
26-05-2018 20180526 Hydro Variable Cost 01  
25-05-2018 20180525 Hydro Variable Cost 01  
24-05-2018 20180524 Hydro Variable Cost 01  
23-05-2018 20180523 Hydro Variable Cost 01  
22-05-2018 20180522 Hydro Variable Cost 01  
21-05-2018 20180521 Hydro Variable Cost 01  
20-05-2018 20180520 Hydro Variable Cost 01  
19-05-2018 20180519 Hydro Variable Cost 01  
18-05-2018 20180518 Hydro Variable Cost 01  
17-05-2018 20180517 Hydro Variable Cost 01  
16-05-2018 20180516 Hydro Variable Cost 01  
15-05-2018 20180515 Hydro Variable Cost 01  
14-05-2018 20180514 Hydro Variable Cost 01  
13-05-2018 20180513 Hydro Variable Cost 01  
12-05-2018 20180512 Hydro Variable Cost 01  
11-05-2018 20180511 Hydro Variable Cost 01  
10-05-2018 20180510 Hydro Variable Cost 01  
09-05-2018 20180509 Hydro Variable Cost 01  
08-05-2018 20180508 Hydro Variable Cost 01  
07-05-2018 20180507 Hydro Variable Cost 01  
06-05-2018 20180506 Hydro Variable Cost 01  
05-05-2018 20180505 Hydro Variable Cost 01  
04-05-2018 20180504 Hydro Variable Cost 01  
03-05-2018 20180503 Hydro Variable Cost 01  
02-05-2018 20180502 Hydro Variable Cost 01  
01-05-2018 20180501 Hydro Variable Cost 01  
30-04-2018 20180430 Hydro Variable Cost 01  
29-04-2018 20180429 Hydro Variable Cost 01  
28-04-2018 20180428 Hydro Variable Cost 01  
27-04-2018 20180427 Hydro Variable Cost 01  
26-04-2018 20180426 Hydro Variable Cost 01  
25-04-2018 20180425 Hydro Variable Cost 01  
24-04-2018 20180424 Hydro Variable Cost 01  
23-04-2018 20180423 Hydro Variable Cost 01  
22-04-2018 20180422 Hydro Variable Cost 01  
21-04-2018 20180421 Hydro Variable Cost 01  
20-04-2018 20180420 Hydro Variable Cost 01  
19-04-2018 20180419 Hydro Variable Cost 01  
18-04-2018 20180418 Hydro Variable Cost 01  
17-04-2018 20180417 Hydro Variable Cost 01  
16-04-2018 20180416 Hydro Variable Cost 01  
15-04-2018 20180415 Hydro Variable Cost 01  
14-04-2018 20180414 Hydro Variable Cost 01  
13-04-2018 20180413 Hydro Variable Cost 01  
12-04-2018 20180412 Hydro Variable Cost 01  
11-04-2018 20180411 Hydro Variable Cost 01  
10-04-2018 20180410 Hydro Variable Cost 01  
09-04-2018 20180409 Hydro Variable Cost 01  
08-04-2018 20180408 Hydro Variable Cost 01  
07-04-2018 20180407 Hydro Variable Cost 01  
06-04-2018 20180406 Hydro Variable Cost 01  
05-04-2018 20180405 Hydro Variable Cost 01  
04-04-2018 20180404 Hydro Variable Cost 01  
03-04-2018 20180403 Hydro Variable Cost 01  
02-04-2018 20180402 Hydro Variable Cost 01  
01-04-2018 20180401 Hydro Variable Cost 01  
31-03-2018 20180331 Hydro Variable Cost 01  
30-03-2018 20180330 Hydro Variable Cost 01  
29-03-2018 20180329 Hydro Variable Cost 01  
28-03-2018 20180328 Hydro Variable Cost 01  
27-03-2018 20180327 Hydro Variable Cost 01  
26-03-2018 20180326 Hydro Variable Cost 01  
25-03-2018 20180325 Hydro Variable Cost 01  
24-03-2018 20180324 Hydro Variable Cost 01  
23-03-2018 20180323 Hydro Variable Cost 01  
22-03-2018 20180322 Hydro Variable Cost 01  
21-03-2018 20180321 Hydro Variable Cost 01  
20-03-2018 20180320 Hydro Variable Cost 01  
19-03-2018 20180319 Hydro Variable Cost 01  
18-03-2018 20180318 Hydro Variable Cost 01  
17-03-2018 20180317 Hydro Variable Cost 01  
16-03-2018 20180316 Hydro Variable Cost 01  
15-03-2018 20180315 Hydro Variable Cost 01  
14-03-2018 20180314 Hydro Variable Cost 01  
13-03-2018 20180313 Hydro Variable Cost 01  
12-03-2018 20180312 Hydro Variable Cost 01  
11-03-2018 20180311 Hydro Variable Cost 01  
10-03-2018 20180310 Hydro Variable Cost 01  
09-03-2018 20180309 Hydro Variable Cost 01  
08-03-2018 20180308 Hydro Variable Cost 01  
07-03-2018 20180307 Hydro Variable Cost 01  
06-03-2018 20180306 Hydro Variable Cost 01  
05-03-2018 20180305 Hydro Variable Cost 01  
04-03-2018 20180304 Hydro Variable Cost 01  
03-03-2018 20180303 Hydro Variable Cost 01  
02-03-2018 20180302 Hydro Variable Cost 01  
01-03-2018 20180301 Hydro Variable Cost 01  
28-02-2018 20180228 Hydro Variable Cost 01  
28-02-2018 20180228 Hydro Variable Cost 02  
27-02-2018 20180227 Hydro Variable Cost 01  
26-02-2018 20180226 Hydro Variable Cost 01  
25-02-2018 20180225 Hydro Variable Cost 01  
24-02-2018 20180224 Hydro Variable Cost 01  
23-02-2018 20180223 Hydro Variable Cost 01  
22-02-2018 20180222 Hydro Variable Cost 01  
21-02-2018 20180221 Hydro Variable Cost 01  
20-02-2018 20180220 Hydro Variable Cost 01  
19-02-2018 20180219 Hydro Variable Cost 01  
18-02-2018 20180218 Hydro Variable Cost 01  
17-02-2018 20180217 Hydro Variable Cost 01  
16-02-2018 20180216 Hydro Variable Cost 01  
15-02-2018 20180215 Hydro Variable Cost 01  
14-02-2018 20180214 Hydro Variable Cost 01  
13-02-2018 20180213 Hydro Variable Cost 01  
12-02-2018 20180212 Hydro Variable Cost 01  
11-02-2018 20180211 Hydro Variable Cost 01  
10-02-2018 20180210 Hydro Variable Cost 01  
09-02-2018 20180209 Hydro Variable Cost 01  
08-02-2018 20180208 Hydro Variable Cost 01  
07-02-2018 20180207 Hydro Variable Cost 01  
06-02-2018 20180206 Hydro Variable Cost 01  
05-02-2018 20180205 Hydro Variable Cost 01  
04-02-2018 20180204 Hydro Variable Cost 01  
03-02-2018 20180203 Hydro Variable Cost 01  
02-02-2018 20180202 Hydro Variable Cost 01  
01-02-2018 20180201 Hydro Variable Cost 01  
31-01-2018 20180131 Hydro Variable Cost 01  
30-01-2018 20180130 Hydro Variable Cost 01  
29-01-2018 20180129 Hydro Variable Cost 01  
28-01-2018 20180128 Hydro Variable Cost 01  
27-01-2018 20180127 Hydro Variable Cost 01  
26-01-2018 20180126 Hydro Variable Cost 01  
25-01-2018 20180125 Hydro Variable Cost 01  
24-01-2018 20180124 Hydro Variable Cost 01  
23-01-2018 20180123 Hydro Variable Cost 01  
22-01-2018 20180122 Hydro Variable Cost 01  
21-01-2018 20180121 Hydro Variable Cost 01  
20-01-2018 20180120 Hydro Variable Cost 01  
19-01-2018 20180119 Hydro Variable Cost 01  
18-01-2018 20180118 Hydro Variable Cost 01  
17-01-2018 20180117 Hydro Variable Cost 01  
16-01-2018 20180116 Hydro Variable Cost 01  
15-01-2018 20180115 Hydro Variable Cost 01  
14-01-2018 20180114 Hydro Variable Cost 01  
13-01-2018 20180113 Hydro Variable Cost 01  
12-01-2018 20180112 Hydro Variable Cost 01  
11-01-2018 20180111 Hydro Variable Cost 01  
10-01-2018 20180110 Hydro Variable Cost 01  
09-01-2018 20180109 Hydro Variable Cost 01  
08-01-2018 20180108 Hydro Variable Cost 01  
07-01-2018 20180107 Hydro Variable Cost 01  
06-01-2018 20180106 Hydro Variable Cost 01  
05-01-2018 20180105 Hydro Variable Cost 01  
04-01-2018 20180104 Hydro Variable Cost 01  
03-01-2018 20180103 Hydro Variable Cost 01  
02-01-2018 20180102 Hydro Variable Cost 01  
01-01-2018 20180101 Hydro Variable Cost 01  
31-12-2017 20171231 Hydro Variable Cost 01  
30-12-2017 20171230 Hydro Variable Cost 01  
29-12-2017 20171229 Hydro Variable Cost 01  
28-12-2017 20171228 Hydro Variable Cost 01  
27-12-2017 20171227 Hydro Variable Cost 01  
26-12-2017 20171226 Hydro Variable Cost 01  
25-12-2017 20171225 Hydro Variable Cost 01  
24-12-2017 20171224 Hydro Variable Cost 01  
23-12-2017 20171223 Hydro Variable Cost 01  
22-12-2017 20171222 Hydro Variable Cost 01  
21-12-2017 20171221 Hydro Variable Cost 01  
20-12-2017 20171220 Hydro Variable Cost 01  
19-12-2017 20171219 Hydro Variable Cost 01  
18-12-2017 20171218 Hydro Variable Cost 01  
17-12-2017 20171217 Hydro Variable Cost 01  
16-12-2017 20171216 Hydro Variable Cost 01  
15-12-2017 20171215 Hydro Variable Cost 01  
14-12-2017 20171214 Hydro Variable Cost 01  
13-12-2017 20171213 Hydro Variable Cost 01  
12-12-2017 20171212 Hydro Variable Cost 01  
11-12-2017 20171211 Hydro Variable Cost 01  
10-12-2017 20171210 Hydro Variable Cost 01  
09-12-2017 20171209 Hydro Variable Cost 01  
08-12-2017 20171208 Hydro Variable Cost 01  
07-12-2017 20171207 Hydro Variable Cost 01  
06-12-2017 20171206 Hydro Variable Cost 01  
05-12-2017 20171205 Hydro Variable Cost 01  
04-12-2017 20171204 Hydro Variable Cost 01  
03-12-2017 20171203 Hydro Variable Cost 01  
02-12-2017 20171202 Hydro Variable Cost 01  
01-12-2017 20171201 Hydro Variable Cost 01  
30-11-2017 20171130 Hydro Variable Cost 01  
29-11-2017 20171129 Hydro Variable Cost 01  
28-11-2017 20171128 Hydro Variable Cost 01  
27-11-2017 20171127 Hydro Variable Cost 01  
26-11-2017 20171126 Hydro Variable Cost 01  
25-11-2017 20171125 Hydro Variable Cost 01  
24-11-2017 20171124 Hydro Variable Cost 01  
23-11-2017 20171123 Hydro Variable Cost 01  
22-11-2017 20171122 Hydro Variable Cost 01  
21-11-2017 20171121 Hydro Variable Cost 01  
20-11-2017 20171120 Hydro Variable Cost 01  
19-11-2017 20171119 Hydro Variable Cost 01  
18-11-2017 20171118 Hydro Variable Cost 01  
17-11-2017 20171117 Hydro Variable Cost 01  
16-11-2017 20171116 Hydro Variable Cost 01  
15-11-2017 20171115 Hydro Variable Cost 01  
14-11-2017 20171114 Hydro Variable Cost 01  
13-11-2017 20171113 Hydro Variable Cost 01  
12-11-2017 20171112 Hydro Variable Cost 01  
11-11-2017 20171111 Hydro Variable Cost 01  
10-11-2017 20171110 Hydro Variable Cost 01  
09-11-2017 20171109 Hydro Variable Cost 01  
08-11-2017 20171108 Hydro Variable Cost 01  
07-11-2017 20171107 Hydro Variable Cost 01  
06-11-2017 20171106 Hydro Variable Cost 01  
05-11-2017 20171105 Hydro Variable Cost 01  
04-11-2017 20171104 Hydro Variable Cost 01  
03-11-2017 20171103 Hydro Variable Cost 01  
02-11-2017 20171102 Hydro Variable Cost 01  
01-11-2017 20171101 Hydro Variable Cost 01  
31-10-2017 20171031 Hydro Variable Cost 01  
30-10-2017 20171030 Hydro Variable Cost 01  
29-10-2017 20171029 Hydro Variable Cost 01  
28-10-2017 20171028 Hydro Variable Cost 01  
27-10-2017 20171027 Hydro Variable Cost 01  
26-10-2017 20171026 Hydro Variable Cost 01  
25-10-2017 20171025 Hydro Variable Cost 01  
24-10-2017 20171024 Hydro Variable Cost 01  
23-10-2017 20171023 Hydro Variable Cost 01  
22-10-2017 20171022 Hydro Variable Cost 01  
21-10-2017 20171021 Hydro Variable Cost 01  
20-10-2017 20171020 Hydro Variable Cost 01  
19-10-2017 20171019 Hydro Variable Cost 01  
18-10-2017 20171018 Hydro Variable Cost 01  
17-10-2017 20171017 Hydro Variable Cost 01  
16-10-2017 20171016 Hydro Variable Cost 01  
15-10-2017 20171015 Hydro Variable Cost 01  
14-10-2017 20171014 Hydro Variable Cost 01  
13-10-2017 20171013 Hydro Variable Cost 01  
12-10-2017 20171012 Hydro Variable Cost 01  
11-10-2017 20171011 Hydro Variable Cost 01  
10-10-2017 20171010 Hydro Variable Cost 01  
09-10-2017 20171009 Hydro Variable Cost 01  
08-10-2017 20171008 Hydro Variable Cost 01  
07-10-2017 20171007 Hydro Variable Cost 01  
06-10-2017 20171006 Hydro Variable Cost 01  
05-10-2017 20171005 Hydro Variable Cost 01  
04-10-2017 20171004 Hydro Variable Cost 01  
03-10-2017 20171003 Hydro Variable Cost 01  
02-10-2017 20171002 Hydro Variable Cost 01  
01-10-2017 20171001 Hydro Variable Cost 01  
30-09-2017 20170930 Hydro Variable Cost 01  
29-09-2017 20170929 Hydro Variable Cost 01  
28-09-2017 20170928 Hydro Variable Cost 01  
27-09-2017 20170927 Hydro Variable Cost 01  
26-09-2017 20170926 Hydro Variable Cost 01  
25-09-2017 20170925 Hydro Variable Cost 01  
24-09-2017 20170924 Hydro Variable Cost 01  
23-09-2017 20170923 Hydro Variable Cost 01  
22-09-2017 20170922 Hydro Variable Cost 01  
21-09-2017 20170921 Hydro Variable Cost 01  
20-09-2017 20170920 Hydro Variable Cost 01  
19-09-2017 20170919 Hydro Variable Cost 01  
18-09-2017 20170918 Hydro Variable Cost 01  
17-09-2017 20170917 Hydro Variable Cost 01  
16-09-2017 20170916 Hydro Variable Cost 01  
15-09-2017 20170915 Hydro Variable Cost 01  
14-09-2017 20170914 Hydro Variable Cost 02  
13-09-2017 20170913 Hydro Variable Cost 01  
12-09-2017 20170912 Hydro Variable Cost 01  
11-09-2017 20170911 Hydro Variable Cost 01  
10-09-2017 20170910 Hydro Variable Cost 01  
09-09-2017 20170909 Hydro Variable Cost 01  
08-09-2017 20170908 Hydro Variable Cost 01  
07-09-2017 20170907 Hydro Variable Cost 01  
06-09-2017 20170906 Hydro Variable Cost 01  
05-09-2017 20170905 Hydro Variable Cost 01  
04-09-2017 20170904 Hydro Variable Cost 01  
03-09-2017 20170903 Hydro Variable Cost 01  
02-09-2017 20170902 Hydro Variable Cost 01  
01-09-2017 20170901 Hydro Variable Cost 01  
31-08-2017 20170831 Hydro Variable Cost 01  
30-08-2017 20170830 Hydro Variable Cost 01  
29-08-2017 20170829 Hydro Variable Cost 01  
28-08-2017 20170828 Hydro Variable Cost 01  
27-08-2017 20170827 Hydro Variable Cost 01  
26-08-2017 20170826 Hydro Variable Cost 01  
25-08-2017 20170825 Hydro Variable Cost 01  
24-08-2017 20170824 Hydro Variable Cost 01  
23-08-2017 20170823 Hydro Variable Cost 01  
22-08-2017 20170822 Hydro Variable Cost 01  
21-08-2017 20170821 Hydro Variable Cost 01  
20-08-2017 20170820 Hydro Variable Cost 01  
19-08-2017 20170819 Hydro Variable Cost 01  
18-08-2017 20170818 Hydro Variable Cost 01  
17-08-2017 20170817 Hydro Variable Cost 01  
16-08-2017 20170816 Hydro Variable Cost 01  
15-08-2017 20170815 Hydro Variable Cost 01  
14-08-2017 20170814 Hydro Variable Cost 01  
13-08-2017 20170813 Hydro Variable Cost 01  
12-08-2017 20170812 Hydro Variable Cost 01  
11-08-2017 20170811 Hydro Variable Cost 01  
10-08-2017 20170810 Hydro Variable Cost 01  
09-08-2017 20170809 Hydro Variable Cost 01  
08-08-2017 20170808 Hydro Variable Cost 01  
07-08-2017 20170807 Hydro Variable Cost 01  
06-08-2017 20170806 Hydro Variable Cost 01  
05-08-2017 20170805 Hydro Variable Cost 01  
04-08-2017 20170804 Hydro Variable Cost 01  
03-08-2017 20170803 Hydro Variable Cost 01  
02-08-2017 20170802 Hydro Variable Cost 01  
01-08-2017 20170801 Hydro Variable Cost 01  
31-07-2017 20170731 Hydro Variable Cost 01  
30-07-2017 20170730 Hydro Variable Cost 01  
29-07-2017 20170729 Hydro Variable Cost 01  
28-07-2017 20170728 Hydro Variable Cost 01  
27-07-2017 20170727 Hydro Variable Cost 01  
26-07-2017 20170726 Hydro Variable Cost 01  
25-07-2017 20170725 Hydro Variable Cost 01  
24-07-2017 20170724 Hydro Variable Cost 01  
23-07-2017 20170723 Hydro Variable Cost 01  
22-07-2017 20170722 Hydro Variable Cost 01  
21-07-2017 20170721 Hydro Variable Cost 01  
20-07-2017 20170720 Hydro Variable Cost 01  
19-07-2017 20170719 Hydro Variable Cost 01  
18-07-2017 20170718 Hydro Variable Cost 01  
17-07-2017 20170717 Hydro Variable Cost 01  
16-07-2017 20170716 Hydro Variable Cost 01  
15-07-2017 20170715 Hydro Variable Cost 01  
14-07-2017 20170714 Hydro Variable Cost 01  
13-07-2017 20170713 Hydro Variable Cost 01  
12-07-2017 20170712 Hydro Variable Cost 01  
11-07-2017 20170711 Hydro Variable Cost 01  
10-07-2017 20170710 Hydro Variable Cost 01  
09-07-2017 20170709 Hydro Variable Cost 01  
08-07-2017 20170708 Hydro Variable Cost 01  
07-07-2017 20170707 Hydro Variable Cost 01  
06-07-2017 20170706 Hydro Variable Cost 01  
05-07-2017 20170705 Hydro Variable Cost 01  
04-07-2017 20170704 Hydro Variable Cost 01  
03-07-2017 20170703 Hydro Variable Cost 01  
02-07-2017 20170702 Hydro Variable Cost 01  
01-07-2017 20170701 Hydro Variable Cost 01  
30-06-2017 20170630 Hydro Variable Cost 01  
29-06-2017 20170629 Hydro Variable Cost 01  
28-06-2017 20170628 Hydro Variable Cost 01  
27-06-2017 20170627 Hydro Variable Cost 01  
26-06-2017 20170626 Hydro Variable Cost 01  
25-06-2017 20170625 Hydro Variable Cost 01  
24-06-2017 20170624 Hydro Variable Cost 01  
23-06-2017 20170623 Hydro Variable Cost 01  
22-06-2017 20170622 Hydro Variable Cost 01  
21-06-2017 20170621 Hydro Variable Cost 01  
20-06-2017 20170620 Hydro Variable Cost 01  
19-06-2017 20170619 Hydro Variable Cost 01  
18-06-2017 20170618 Hydro Variable Cost 01  
17-06-2017 20170617 Hydro Variable Cost 01  
16-06-2017 20170616 Hydro Variable Cost 01  
15-06-2017 20170615 Hydro Variable Cost 01  
14-06-2017 20170614 Hydro Variable Cost 01  
13-06-2017 20170613 Hydro Variable Cost 01  
12-06-2017 20170612 Hydro Variable Cost 01  
11-06-2017 20170611 Hydro Variable Cost 01  
10-06-2017 20170610 Hydro Variable Cost 01  
09-06-2017 20170609 Hydro Variable Cost 01  
08-06-2017 20170608 Hydro Variable Cost 01  
07-06-2017 20170607 Hydro Variable Cost 01  
06-06-2017 20170606 Hydro Variable Cost 01  
05-06-2017 20170605 Hydro Variable Cost 01  
04-06-2017 20170604 Hydro Variable Cost 01  
03-06-2017 20170603 Hydro Variable Cost 01  
02-06-2017 20170602 Hydro Variable Cost 01  
01-06-2017 20170601 Hydro Variable Cost 01  
31-05-2017 20170531 Hydro Variable Cost 01  
30-05-2017 20170530 Hydro Variable Cost 01  
29-05-2017 20170529 Hydro Variable Cost 01  
28-05-2017 20170528 Hydro Variable Cost 01  
27-05-2017 20170527 Hydro Variable Cost 01  
26-05-2017 20170526 Hydro Variable Cost 01  
25-05-2017 20170525 Hydro Variable Cost 01  
24-05-2017 20170524 Hydro Variable Cost 01  
23-05-2017 20170523 Hydro Variable Cost 01  
22-05-2017 20170522 Hydro Variable Cost 01  
21-05-2017 20170521 Hydro Variable Cost 01  
20-05-2017 20170520 Hydro Variable Cost 01  
19-05-2017 20170519 Hydro Variable Cost 01  
18-05-2017 20170518 Hydro Variable Cost 01  
17-05-2017 20170517 Hydro Variable Cost 01  
16-05-2017 20170516 Hydro Variable Cost 01  
15-05-2017 20170515 Hydro Variable Cost 01  
14-05-2017 20170514 Hydro Variable Cost 01  
13-05-2017 20170513 Hydro Variable Cost 01  
12-05-2017 20170512 Hydro Variable Cost 01  
11-05-2017 20170511 Hydro Variable Cost 01  
10-05-2017 20170510 Hydro Variable Cost 01  
09-05-2017 20170509 Hydro Variable Cost 01  
08-05-2017 20170508 Hydro Variable Cost 01  
07-05-2017 20170507 Hydro Variable Cost 01  
06-05-2017 20170506 Hydro Variable Cost 01  
05-05-2017 20170505 Hydro Variable Cost 01  
04-05-2017 20170504 Hydro Variable Cost 01  
03-05-2017 20170503 Hydro Variable Cost 01  
02-05-2017 20170502 Hydro Variable Cost 01  
01-05-2017 20170501 Hydro Variable Cost 01  
30-04-2017 20170430 Hydro Variable Cost 01  
29-04-2017 20170429 Hydro Variable Cost 01  
28-04-2017 20170428 Hydro Variable Cost 01  
27-04-2017 20170427 Hydro Variable Cost 01  
26-04-2017 20170426 Hydro Variable Cost 01  
25-04-2017 20170425 Hydro Variable Cost 01  
24-04-2017 20170424 Hydro Variable Cost 01  
23-04-2017 20170423 Hydro Variable Cost 01  
22-04-2017 20170422 Hydro Variable Cost 01  
21-04-2017 20170421 Hydro Variable Cost 01  
20-04-2017 20170420 Hydro Variable Cost 01  
19-04-2017 20170419 Hydro Variable Cost 01  
18-04-2017 20170418 Hydro Variable Cost 01  
17-04-2017 20170417 Hydro Variable Cost 01  
16-04-2017 20170416 Hydro Variable Cost 01  
15-04-2017 20170415 Hydro Variable Cost 01  
14-04-2017 20170414 Hydro Variable Cost 01  
13-04-2017 20170413 Hydro Variable Cost 01  
12-04-2017 20170412 Hydro Variable Cost 01  
11-04-2017 20170411 Hydro Variable Cost 01  
10-04-2017 20170410 Hydro Variable Cost 01  
09-04-2017 20170409 Hydro Variable Cost 01  
08-04-2017 20170408 Hydro Variable Cost 01  
07-04-2017 20170407 Hydro Variable Cost 01  
06-04-2017 20170406 Hydro Variable Cost 01  
05-04-2017 20170405 Hydro Variable Cost 01  
04-04-2017 20170404 Hydro Variable Cost 01  
03-04-2017 20170403 Hydro Variable Cost 01  
02-04-2017 20170402 Hydro Variable Cost 01  
01-04-2017 20170401 Hydro Variable Cost 01  
31-03-2017 20170331 Hydro Variable Cost 01  
30-03-2017 20170330 Hydro Variable Cost 01  
29-03-2017 20170329 Hydro Variable Cost 01  
28-03-2017 20170328 Hydro Variable Cost 01  
27-03-2017 20170327 Hydro Variable Cost 01  
26-03-2017 20170326 Hydro Variable Cost 01  
25-03-2017 20170325 Hydro Variable Cost 01  
24-03-2017 20170324 Hydro Variable Cost 01  
23-03-2017 20170323 Hydro Variable Cost 01  
22-03-2017 20170322 Hydro Variable Cost 01  
21-03-2017 20170321 Hydro Variable Cost 01  
20-03-2017 20170320 Hydro Variable Cost 01  
19-03-2017 20170319 Hydro Variable Cost 01  
18-03-2017 20170318 Hydro Variable Cost 01  
17-03-2017 20170317 Hydro Variable Cost 01  
16-03-2017 20170316 Hydro Variable Cost 01  
15-03-2017 20170315 Hydro Variable Cost 01  
14-03-2017 20170314 Hydro Variable Cost 01  
13-03-2017 20170313 Hydro Variable Cost 01  
12-03-2017 20170312 Hydro Variable Cost 01  
11-03-2017 20170311 Hydro Variable Cost 01  
10-03-2017 20170310 Hydro Variable Cost 01  
09-03-2017 20170309 Hydro Variable Cost 01  
08-03-2017 20170308 Hydro Variable Cost 01  
07-03-2017 20170307 Hydro Variable Cost 01  
06-03-2017 20170306 Hydro Variable Cost 01  
05-03-2017 20170305 Hydro Variable Cost 01  
04-03-2017 20170304 Hydro Variable Cost 01  
03-03-2017 20170303 Hydro Variable Cost 01  
02-03-2017 20170302 Hydro Variable Cost 01  
01-03-2017 20170301 Hydro Variable Cost 01  
28-02-2017 20170228 Hydro Variable Cost 01  
27-02-2017 20170227 Hydro Variable Cost 01  
26-02-2017 20170226 Hydro Variable Cost 01  
25-02-2017 20170225 Hydro Variable Cost 01  
24-02-2017 20170224 Hydro Variable Cost 01  
23-02-2017 20170223 Hydro Variable Cost 01  
22-02-2017 20170222 Hydro Variable Cost 01  
21-02-2017 20170221 Hydro Variable Cost 01  
20-02-2017 20170220 Hydro Variable Cost 01  
19-02-2017 20170219 Hydro Variable Cost 01  
18-02-2017 20170218 Hydro Variable Cost 01  
17-02-2017 20170217 Hydro Variable Cost 01  
16-02-2017 20170216 Hydro Variable Cost 01  
15-02-2017 20170215 Hydro Variable Cost 01  
14-02-2017 20170214 Hydro Variable Cost 01  
13-02-2017 20170213 Hydro Variable Cost 01  
12-02-2017 20170212 Hydro Variable Cost 01  
11-02-2017 20170211 Hydro Variable Cost 01  
10-02-2017 20170210 Hydro Variable Cost 01  
09-02-2017 20170209 Hydro Variable Cost 01  
08-02-2017 20170208 Hydro Variable Cost 01  
07-02-2017 20170207 Hydro Variable Cost 01  
06-02-2017 20170206 Hydro Variable Cost 01  
05-02-2017 20170205 Hydro Variable Cost 01  
04-02-2017 20170204 Hydro Variable Cost 01  
03-02-2017 20170203 Hydro Variable Cost 01  
02-02-2017 20170202 Hydro Variable Cost 01  
01-02-2017 20170201 Hydro Variable Cost 01  
31-01-2017 20170131 Hydro Variable Cost 01  
30-01-2017 20170130 Hydro Variable Cost 01  
29-01-2017 20170129 Hydro Variable Cost 01  
28-01-2017 20170128 Hydro Variable Cost 01  
27-01-2017 20170127 Hydro Variable Cost 01  
26-01-2017 20170126 Hydro Variable Cost 01  
25-01-2017 20170125 Hydro Variable Cost 01  
24-01-2017 20170124 Hydro Variable Cost 01  
23-01-2017 20170123 Hydro Variable Cost 01  
22-01-2017 20170122 Hydro Variable Cost 01  
21-01-2017 20170121 Hydro Variable Cost 01  
20-01-2017 20170120 Hydro Variable Cost 01  
19-01-2017 20170119 Hydro Variable Cost 01  
18-01-2017 20170118 Hydro Variable Cost 01  
17-01-2017 20170117 Hydro Variable Cost 01  
16-01-2017 20170116 Hydro Variable Cost 01  
15-01-2017 20170115 Hydro Variable Cost 01  
14-01-2017 20170114 Hydro Variable Cost 01  
13-01-2017 20170113 Hydro Variable Cost 01  
12-01-2017 20170112 Hydro Variable Cost 01  
11-01-2017 20170111 Hydro Variable Cost 01  
10-01-2017 20170110 Hydro Variable Cost 01  
09-01-2017 20170109 Hydro Variable Cost 01  
08-01-2017 20170108 Hydro Variable Cost 01  
07-01-2017 20170107 Hydro Variable Cost 01  
06-01-2017 20170106 Hydro Variable Cost 01  
05-01-2017 20170105 Hydro Variable Cost 01  
04-01-2017 20170104 Hydro Variable Cost 01  
03-01-2017 20170103 Hydro Variable Cost 01  
02-01-2017 20170102 Hydro Variable Cost 01  
01-01-2017 20170101 Hydro Variable Cost 01  
31-12-2016 20161231 Hydro Variable Cost 01  
30-12-2016 20161230 Hydro Variable Cost 01  
29-12-2016 20161229 Hydro Variable Cost 01  
28-12-2016 20161228 Hydro Variable Cost 01  
27-12-2016 20161227 Hydro Variable Cost 01  
26-12-2016 20161226 Hydro Variable Cost 01  
25-12-2016 20161225 Hydro Variable Cost 01  
24-12-2016 20161224 Hydro Variable Cost 01  
23-12-2016 20161223 Hydro Variable Cost 01  
22-12-2016 20161222 Hydro Variable Cost 01  
21-12-2016 20161221 Hydro Variable Cost 01  
20-12-2016 20161220 Hydro Variable Cost 01  
19-12-2016 20161219 Hydro Variable Cost 01  
18-12-2016 20161218 Hydro Variable Cost 01  
17-12-2016 20161217 Hydro Variable Cost 01  
16-12-2016 20161216 Hydro Variable Cost 01  
15-12-2016 20161215 Hydro Variable Cost 01  
14-12-2016 20161214 Hydro Variable Cost 01  
13-12-2016 20161213 Hydro Variable Cost 01  
12-12-2016 20161212 Hydro Variable Cost 01  
11-12-2016 20161211 Hydro Variable Cost 01  
10-12-2016 20161210 Hydro Variable Cost 01  
09-12-2016 20161209 Hydro Variable Cost 01  
08-12-2016 20161208 Hydro Variable Cost 01  
07-12-2016 20161207 Hydro Variable Cost 01  
06-12-2016 20161206 Hydro Variable Cost 01  
05-12-2016 20161205 Hydro Variable Cost 01  
04-12-2016 20161204 Hydro Variable Cost 01  
03-12-2016 20161203 Hydro Variable Cost 01  
02-12-2016 20161202 Hydro Variable Cost 01  
01-12-2016 20161201 Hydro Variable Cost 01  
30-11-2016 20161130 Hydro Variable Cost 01  
29-11-2016 20161129 Hydro Variable Cost 01  
28-11-2016 20161128 Hydro Variable Cost 01  
27-11-2016 20161127 Hydro Variable Cost 01  
26-11-2016 20161126 Hydro Variable Cost 01  
25-11-2016 20161125 Hydro Variable Cost 01  
24-11-2016 20161124 Hydro Variable Cost 01  
23-11-2016 20161123 Hydro Variable Cost 01  
22-11-2016 20161122 Hydro Variable Cost 01  
21-11-2016 20161121 Hydro Variable Cost 01  
20-11-2016 20161120 Hydro Variable Cost 01  
19-11-2016 20161119 Hydro Variable Cost 01  
18-11-2016 20161118 Hydro Variable Cost 01  
17-11-2016 20161117 Hydro Variable Cost 01  
16-11-2016 20161116 Hydro Variable Cost 01  
15-11-2016 20161115 Hydro Variable Cost 01  
14-11-2016 20161114 Hydro Variable Cost 01  
13-11-2016 20161113 Hydro Variable Cost 01  
12-11-2016 20161112 Hydro Variable Cost 01  
11-11-2016 20161111 Hydro Variable Cost 01  
10-11-2016 20161110 Hydro Variable Cost 01  
09-11-2016 20161109 Hydro Variable Cost 01  
08-11-2016 20161108 Hydro Variable Cost 01  
07-11-2016 20161107 Hydro Variable Cost 01  
06-11-2016 20161106 Hydro Variable Cost 01  
05-11-2016 20161105 Hydro Variable Cost 01  
04-11-2016 20161104 Hydro Variable Cost 01  
03-11-2016 20161103 Hydro Variable Cost 01  
02-11-2016 20161102 Hydro Variable Cost 01  
01-11-2016 20161101 Hydro Variable Cost 01  
31-10-2016 20161031 Hydro Variable Cost 01  
30-10-2016 20161030 Hydro Variable Cost 01  
29-10-2016 20161029 Hydro Variable Cost 01  
28-10-2016 20161028 Hydro Variable Cost 01  
27-10-2016 20161027 Hydro Variable Cost 01  
26-10-2016 20161026 Hydro Variable Cost 01  
25-10-2016 20161025 Hydro Variable Cost 01  
24-10-2016 20161024 Hydro Variable Cost 01  
23-10-2016 20161023 Hydro Variable Cost 01  
22-10-2016 20161022 Hydro Variable Cost 01  
21-10-2016 20161021 Hydro Variable Cost 01  
20-10-2016 20161020 Hydro Variable Cost 01  
19-10-2016 20161019 Hydro Variable Cost 01  
18-10-2016 20161018 Hydro Variable Cost 01  
17-10-2016 20161017 Hydro Variable Cost 01  
16-10-2016 20161016 Hydro Variable Cost 01  
15-10-2016 20161015 Hydro Variable Cost 01  
14-10-2016 20161014 Hydro Variable Cost 01  
13-10-2016 20161013 Hydro Variable Cost 01  
12-10-2016 20161012 Hydro Variable Cost 01  
11-10-2016 20161011 Hydro Variable Cost 01  
10-10-2016 20161010 Hydro Variable Cost 01  
09-10-2016 20161009 Hydro Variable Cost 01  
08-10-2016 20161008 Hydro Variable Cost 01  
07-10-2016 20161007 Hydro Variable Cost 01  
06-10-2016 20161006 Hydro Variable Cost 01  
05-10-2016 20161005 Hydro Variable Cost 01  
04-10-2016 20161004 Hydro Variable Cost 01  
03-10-2016 20161003 Hydro Variable Cost 01  
02-10-2016 20161002 Hydro Variable Cost 01  
01-10-2016 20161001 Hydro Variable Cost 01  
προηγούμενα επόμενα