ΠΧΕΦΕΛ

Προσαύξηση Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου

 

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της περιόδου 01/10/2016 - 31/12/2016

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 01/01/2017 - 01/01/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 02/01/2017 - 08/01/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 09/01/2017 - 15/01/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 16/01/2017 - 22/01/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 23/01/2017 - 29/01/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 30/01/2017 - 31/01/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 01/02/2017 - 05/02/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 06/02/2017 - 12/02/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 13/02/2017 - 19/02/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 20/02/2017 - 26/02/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 27/02/2017 - 28/02/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 01/03/2017 - 05/03/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 06/03/2017 - 12/03/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 13/03/2017 - 19/03/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 20/03/2017 - 26/03/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 27/03/2017 - 31/03/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 01/04/2017 - 02/04/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 03/04/2017 - 09/04/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 10/04/2017 - 16/04/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 17/04/2017 - 23/04/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 24/04/2017 - 30/04/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 01/05/2017 - 07/05/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 08/05/2017 - 14/05/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 15/05/2017 - 21/05/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 22/05/2017 - 28/05/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 29/05/2017 - 31/05/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 01/06/2017 - 04/06/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 05/06/2017 - 11/06/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 12/06/2017 - 18/06/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 19/06/2017 - 25/06/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 26/06/2017 - 30/06/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 01/07/2017 - 02/07/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 03/07/2017 - 09/07/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 10/07/2017 - 16/07/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 17/07/2017 - 23/07/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 24/07/2017 - 30/07/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 31/07/2017 - 31/07/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 01/08/2017 - 06/08/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 07/08/2017 - 13/08/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 14/08/2017 - 20/08/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 21/08/2017 - 27/08/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 28/08/2017 - 31/08/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 01/09/2017 - 03/09/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 04/09/2017 - 10/09/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 11/09/2017 - 17/09/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 18/09/2017 - 24/09/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 25/09/2017 - 30/09/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 01/10/2017 - 01/10/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 02/10/2017 - 08/10/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 09/10/2017 - 15/10/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 16/10/2017 - 22/10/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 23/10/2017 - 29/10/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 30/10/2017 - 31/10/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 01/11/2017 - 05/11/2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για τις Περιόδους Κατανομής της εβδομάδας 06/11/2017 - 12/11/2017