ΠΧΕΦΕΛ

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 09/04/2018 – 15/04/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 02/04/2018 – 08/04/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 01/04/2018 – 01/04/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 26/03/2018 – 31/03/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 19/03/2018 – 25/03/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 12/03/2018 – 18/03/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 05/03/2018 – 11/03/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 01/03/2018 – 04/03/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 26/02/2018 – 28/02/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 19/02/2018 – 25/02/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 12/02/2018 – 18/02/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 05/02/2018 – 11/02/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 01/02/2018 – 04/02/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 29/01/2018 – 31/01/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 22/01/2018 – 28/01/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 15/01/2018 – 21/01/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 08/01/2018 – 14/01/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 01/01/2018 – 07/01/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για το Έτος 2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για το Έτος 2016