ΠΧΕΦΕΛ

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 31/12/2018 –31/12/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 24/12/2018 –30/12/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 17/12/2018 –23/12/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 10/12/2018 –16/12/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 03/12/2018 –09/12/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 01/12/2018 –02/12/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 26/11/2018 –30/11/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 19/11/2018 –25/11/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 12/11/2018 –18/11/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 04/11/2018 –11/11/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 01/11/2018 –04/11/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 29/10/2018 –31/10/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 22/10/2018 –28/10/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 15/10/2018 –21/10/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 08/10/2018 – 14/10/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 01/10/2018 – 07/10/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 24/09/2018 – 30/09/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 16/09/2018 – 23/09/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 10/09/2018 – 16/09/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 03/09/2018 – 09/09/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 01/09/2018 – 02/09/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 27/08/2018 – 31/08/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 20/08/2018 – 26/08/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 13/08/2018 – 19/08/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 06/08/2018 – 12/08/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 01/08/2018 – 05/08/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 30/07/2018 – 31/07/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 23/07/2018 – 29/07/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 16/07/2018 – 22/07/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 09/07/2018 – 15/07/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 02/07/2018 – 08/07/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 01/07/2018 – 01/07/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 25/06/2018 – 30/06/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 18/06/2018 – 24/06/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 11/06/2018 – 17/06/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 04/06/2018 – 10/06/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 01/06/2018 – 03/06/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 28/05/2018 – 31/05/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 21/05/2018 – 27/05/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 14/05/2018 – 20/05/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 07/05/2018 – 13/05/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 01/05/2018 – 06/05/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 30/04/2018 – 30/04/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 23/04/2018 – 29/04/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 16/04/2018 – 22/04/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 09/04/2018 – 15/04/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 02/04/2018 – 08/04/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 01/04/2018 – 01/04/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 26/03/2018 – 31/03/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 19/03/2018 – 25/03/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 12/03/2018 – 18/03/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 05/03/2018 – 11/03/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 01/03/2018 – 04/03/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 26/02/2018 – 28/02/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 19/02/2018 – 25/02/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 12/02/2018 – 18/02/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 05/02/2018 – 11/02/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 01/02/2018 – 04/02/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 29/01/2018 – 31/01/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 22/01/2018 – 28/01/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 15/01/2018 – 21/01/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 08/01/2018 – 14/01/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για την Εβδομάδα 01/01/2018 – 07/01/2018

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για το Έτος 2017

Εικονική Οριακή Τιμή Συστήματος για το Έτος 2016