Ανακοίνωση

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

01.10.2010

Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε ( μη διαθέσιμο συνεργείο συντήρησης) η ημερομηνία έναρξης της συντήρησης της Μονάδας Νο.1 ΑΗΣ Αμυνταίου μετατίθεται για τις 3-10-2010 αντί της 2-10-2010 με αντίστοιχη μετατόπιση της ημερομηνίας λήξης.