Ανακοίνωση

Τροποποίηση του Μητρώου Φορέων Επαλήθευσης της ΛΑΓΗΕ ΑΕ

23.11.2016

Σας ενημερώνουμε ότι ο Φορέας του «Μητρώου Φορέων Επαλήθευσης της ΛΑΓΗΕ ΑΕ» με την επωνυμία «ΕΚΟΣΕΡΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ECOCERT ΕΠΕ» άλλαξε επωνυμία σε «EMICERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο σε «EMICERT ΕΠΕ».

Μετά την παραπάνω αλλαγή, από 22/11/2016 το «Μητρώο Φορέων Επαλήθευσης της ΛΑΓΗΕ ΑΕ» του άρθρου 9 της ΚΥΑ ΑΠΕΗΛ/οικ. 21906, ΦΕΚ Β΄3304/09.12.2014, τροποποιείται ως εξής:

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1

EMICERT Ε.Π.E.

Δ/νση: Καρέα 20, 11636 Αθήνα

Τηλ/Φαξ: 210-7211877/210-7211040

2

TUV AUSTRIA HELLAS ΜΕΠΕ

Δ/νση: Λ. Μεσογείων 429, Τ.Κ. 15343 Αγία Παρασκευή

Τηλ/Φαξ: 210-5220920/210-5203990

3

TUV HELLAS A.E.

Δ/νση: Λ. Μεσογείων 262, Τ.Κ. 155 62 Χολαργός

Τηλ/Φαξ: 210-6540195/210-6528025

4

Ε.Μ.Π Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του Τομέα Θερμότητας, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών

Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Αθήνα

Τηλ/Φαξ: 210-7723662/210-7723663

5

EUROCERT A.E.

Δ/νση: Χλόης 89 & Λυκοβρύσεως, 14452 Μεταμόρφωση

Τηλ/Φαξ: 210-6252495/210-6023018