Ανακοίνωση

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

08.10.2010

Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του παραγωγού ELPEDISON (μη συμπλήρωση ωρών λειτουργίας) η συντήρηση της μονάδας ΘΗΣ ΕΝΘΕΣ δεν θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο. Η οριστικοποίηση του νέου διαστήματος συντήρησης θα γίνει εντός των επόμενων ημερών.