Ανακοίνωση

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 2010-2011

04.10.2010

Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του Παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε το πρόγραμμα συντήρησης του τρέχοντος έτους αξιοπιστίας τροποποιείται ως εξής:

  1. Νο.3 ΑΗΣ Καρδιάς : μετατόπιση της συντήρησης για 20/10/2010-31/10/2010 αντί της αρχικής 1-12/11/2010.

  2. Νο.4 ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου : μετατόπιση της ημερομηνίας έναρξης στις 5/11/2010 αντί 13/11/2010 χωρίς αλλαγή της ημερομηνίας περάτωσης της.

Επίσης οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα συντήρησης με την ELPEDISON για τον ΘΗΣ ΕΝΘΕΣ να πραγματοποιηθεί από 7-1-2011 έως 15-2-2001

Σημειώνεται επίσης ότι οι Μονάδες Νο.3 και Νο.4 ΑΗΣ Αλιβερίου θα παραμείνουν εκτός διαθεσιμότητας λόγω αναγκαίων εργασιών που σχετίζονται με την υπό κατασκευή Μονάδα Νο.5 ΑΗΣ Αλιβερίου.