Ανακοίνωση

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιανουαρίου 2019

25.04.2019

Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2019, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, οπότε και θα εξοφληθούν 605 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 68.392,28 € (83% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο).