Ανακοίνωση

Δημοσίευση ωριαίων δεδομένων της χρέωσης βάσει του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών για τη Διορθωτική Εκκαθάριση του μήνα Απρίλιου 2019.

09.07.2019

Δημοσίευση ωριαίων δεδομένων της χρέωσης βάσει του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών για τη Διορθωτική Εκκαθάριση του μήνα Απρίλιου 2019.

 

RES_FLOOR_201904v02