Ανακοίνωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

16.07.2019

Με αφορμή τη σημερινή απόφαση αποφυλάκισης του κ. Αριστείδη Φλώρου, ο οποίος έχεικαταδικασθεί με την υπ.αριθμ.534/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων γιακακουργηματική υπεξαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών, λαθρεμπορία και νομιμοποίηση εσόδωναπό εγκληματική δραστηριότητα, ο δημόσιος φορέας ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (πρώην ΛΑΓΗΕ Α.Ε.)επισημαίνει ότι εξακολουθεί να διεκδικεί με κάθε ένδικο μέσο από τον όμιλο εταιριών ENERGA A.E.και από την HELLAS POWER A.E. και τους υπευθύνους αυτών, το ποσόν των περίπου 115εκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί στο έλλειμμα των συναλλαγών ΗΕΠ και τέλος ΑΠΕ πουδημιούργησαν οι εταιρείες αυτές μετά τη διαγραφή τους από το Μητρώο Συναλλαγών ΗΕΠ, καθώςεάν το έλλειμμα αυτό δεν καλυφθεί από αυτούς που το δημιούργησαν, το ποσό αυτό θα κληθείτελικώς να καταβάλει ο Έλληνας καταναλωτής και φορολογούμενος.

Εδώ μπορείτε να δείτε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σε μορφή PDF.