Ανακοίνωση

Διευκρινίσεις σχετικά με υποχρέωση συμμετοχής μονάδων ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

25.09.2019

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4414/2016, οι Σταθμοί ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι:

 

1.   Αυτοί που έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.).

 

2.   Αυτοί που έχουν συνάψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3468/2006 ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του Ν. 3468/2006, και οι σταθμοί τους συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις (παρ. 19 του άρθρου 3 του Ν. 4414/2016).

 

Οι παραπάνω κατηγορίες Σταθμών, μπορούν να εκπροσωπηθούν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τους παρακάτω εξής τρόπους:

 

1.   Μόνοι τους, με απευθείας συμμετοχή στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (Η.Ε.Π.).

Πληροφορίες για την εγγραφή Σταθμών ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Η.Ε.Π. υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.enexgroup.gr/agores/proimerisia-agora/mitroo-ssiep/paragogoi-ape-kai-sithya-ypochreotikis-symmetochis-iep/diadikasia-eggrafis/

 

2.   Μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.).

 

3.   Μέσω του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883, ως Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 η εταιρεία Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε. (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.).

Πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία - Δικαιολογητικά Έγγραφα για τη σύναψη Σύμβασης Εκπροσώπησης Σταθμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Σταθμός Υ Σ ΗΕΠ) από τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.lagie.gr/perissoteres-anakoinoseis/anakoinosi/article/1763/