Ανακοίνωση

Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 16 – 31 Οκτωβρίου 2010 στην διασύνδεση της ΑΛΒΑΝΙΑΣ

15.10.2010

Σύμφωνα με τους νεότερους υπολογισμούς του NTC για την κατεύθυνση OST – HTSO, η τιμή του αυξάνεται κατά 100 MW για την περίοδο 16 – 31 Οκτωβρίου 2010 .

Το 50% αυτής της ποσότητας (50 MW) θα παραχωρηθεί από τον ΔΕΣΜΗΕ σε ημερήσιους διαγωνισμούς παραχώρησης δικαιωμάτων σύμφωνα με τα Auction Rules.