Ανακοίνωση

Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 18 – 24 Οκτωβρίου 2010 στην διασύνδεση της FYROM

15.10.2010

Σύμφωνα με τους νεότερους υπολογισμούς του NTC για την κατεύθυνση MEPSO – HTSO, η τιμή του αυξάνεται κατά 70 MW για την περίοδο 18 – 24 Οκτωβρίου 2010 .

Το 50% αυτής της ποσότητας (35 MW) θα παραχωρηθεί από τον ΔΕΣΜΗΕ σε ημερήσιους διαγωνισμούς παραχώρησης δικαιωμάτων σύμφωνα με τα Auction Rules.