Ανακοίνωση

Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 25 – 31 Οκτωβρίου 2010 στην διασύνδεση της FYROM

18.10.2010

Σύμφωνα με τους νεότερους υπολογισμούς του NTC για την κατεύθυνση MEPSO – HTSO, η τιμή του αυξάνεται κατά 60 MW για την περίοδο 25 – 31 Οκτωβρίου 2010 .

Το 50% αυτής της ποσότητας (30 MW) θα παραχωρηθεί από τον ΔΕΣΜΗΕ σε ημερήσιους διαγωνισμούς παραχώρησης δικαιωμάτων σύμφωνα με τα Auction Rules.