Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
23.10.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουλίου 2019
18.10.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουνίου – Ιουλίου 2019
18.10.2019Αυτοτιμολόγηση - Διευκρινίσεις
04.10.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουνίου 2019
03.10.2019Δημοσίευση ωριαίων δεδομένων της χρέωσης βάσει του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών για την Εκκαθάριση του μήνα Αύγουστο 2019.
30.09.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουνίου 2019
26.09.2019Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης Εκπροσώπησης Σταθμού Παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.)
26.09.2019Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης Εκπροσώπησης Σταθμού Παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.)
25.09.2019Διευκρινίσεις σχετικά με υποχρέωση συμμετοχής μονάδων ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
20.09.2019Διαδικασία - Δικαιολογητικά Έγγραφα για τη σύναψη Σύμβασης Εκπροσώπησης Σταθμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Σταθμός Υ Σ ΗΕΠ) από τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.


Εμφανίζονται αποτελέσματα 11 μέχρι 20 από τα συνολικά 866