Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
30.09.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουνίου 2019
26.09.2019Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης Εκπροσώπησης Σταθμού Παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.)
26.09.2019Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης Εκπροσώπησης Σταθμού Παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.)
25.09.2019Διευκρινίσεις σχετικά με υποχρέωση συμμετοχής μονάδων ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
20.09.2019Διαδικασία - Δικαιολογητικά Έγγραφα για τη σύναψη Σύμβασης Εκπροσώπησης Σταθμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Σταθμός Υ Σ ΗΕΠ) από τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.
20.09.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουνίου 2019
20.09.2019Διαδικασία - Δικαιολογητικά Έγγραφα για τη σύναψη Σύμβασης Εκπροσώπησης Σταθμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Σταθμός Υ Σ ΗΕΠ) από τον Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.
19.09.2019Αυτοτιμολόγηση
17.09.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου – Ιουνίου 2019
03.09.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαΐου 2019


Εμφανίζονται αποτελέσματα 31 μέχρι 40 από τα συνολικά 881