Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
16.02.2011ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
14.02.2011Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Μήνα Μάρτιο 2011 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης για εισαγωγές στη διασύνδεση Ελλάδας-FYROM κατά το χρονικό διάστημα από 00:00 CET της 01-03-2011 έως και 24:00 CET της 31-03-2011
14.02.2011Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Μήνα Μάρτιο 2011 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης για εισαγωγές στη διασύνδεση Ελλάδας-FYROM κατά το χρονικό διάστημα από 00:00 CET της 01-03-2011 έως και 24:00 CET της 31-03-2011
14.02.2011Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Μήνα Μάρτιο 2011 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης για εξαγωγές στη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας κατά το χρονικό διάστημα από 00:00 CET της 01-03-2011 έως και 24:00 CET της 31-03-2011
14.02.2011Αναγγελία δοκιμαστικών ανταλλαγών ενέργειας για την περίοδο 21 – 27 Φεβρουαρίου 2011 στην διασύνδεση Ελλάδας - Τουρκίας.
09.02.2011Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 14 – 20 Φεβρουαρίου 2011 στην διασύνδεση της FYROM
09.02.2011Αλλαγή ημερομηνίας λήξης συντήρησης θερμικής μονάδας
04.02.2011Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 07 – 13 Φεβρουαρίου 2011 στην διασύνδεση της FYROM
31.01.2011Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 01 – 06 Φεβρουαρίου 2011 στην διασύνδεση της FYROM
31.01.2011ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Εμφανίζονται αποτελέσματα 801 μέχρι 810 από τα συνολικά 884