Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
31.01.2011ΣΦΑΛΜΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ 31-1-2011
19.01.2011Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 24 – 31 Ιανουαρίου 2011 στην διασύνδεση της FYROM
17.01.2011Capacity allocation: Terna will host, on behalf of other TSOs, the Forum for Transition to CASC.EU
14.01.2011 Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 17 – 23 Ιανουαρίου 2011 στην διασύνδεση της FYROM
14.01.2011Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Μήνα Φεβρουάριο 2011 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης για εισαγωγές στη διασύνδεση Ελλάδας-FYROM κατά το χρονικό διάστημα από 00:00 CET της 01-02-2011 έως και 24:00 CET της 28-02-2011.
14.01.2011Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Μήνα Φεβρουάριο 2011 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης για εξαγωγές στη διασύνδεση Ελλάδας-FYROM κατά το χρονικό διάστημα από 00:00 CET της 01-02-2011 έως και 24:00 CET της 28-02-2011.
14.01.2011Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Μήνα Φεβρουάριο 2011 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης για εξαγωγές στη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας κατά το χρονικό διάστημα από 00:00 CET της 01-02-2011 έως και 24:00 CET της 28-02-2011.
11.01.2011ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
07.01.2011Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 10 – 16 Ιανουαρίου 2011 στην διασύνδεση της FYROM
05.01.2011ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Εμφανίζονται αποτελέσματα 811 μέχρι 820 από τα συνολικά 884