Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
17.12.2010Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Μήνα Ιανουάριο 2011 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης για εξαγωγές στη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας κατά το χρονικό διάστημα από 00:00 CET της 01-01-2011 έως και 24:00 CET της 31-01-2011
17.12.2010Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Μήνα Ιανουάριο 2011 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης για εισαγωγές στη διασύνδεση Ελλάδας-FYROM κατά το χρονικό διάστημα από 00:00 CET της 01-01-2011 έως και 24:00 CET της 31-01-2011
17.12.2010Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για το Μήνα Ιανουάριο 2011 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης για εξαγωγές στη διασύνδεση Ελλάδας-FYROM κατά το χρονικό διάστημα από 00:00 CET της 01-01-2011 έως και 24:00 CET της 31-01-2011
14.12.2010Αναβολή της Ημερίδας
13.12.2010Referring to the Access Rules of the Greek Interconnections, we publish the HTSO REGISTER INTERCONNECTION USERS.
13.12.2010Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 20 - 31 Δεκεμβρίου 2010 στην διασύνδεση της FYROM
10.12.2010Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 13 - 19 Δεκεμβρίου 2010 στην διασύνδεση της FYROM
10.12.2010Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 13 - 31 Δεκεμβρίου 2010 στην διασύνδεση της ΑΛΒΑΝΙΑΣ
08.12.2010Referring to the Access Rules to Greece-Albania and Greece-FYROM Interconnection (Capacity Allocation Auction Rules) 2011
08.12.2010Referring to the Access Rules to Greece-Bulgaria Interconnection


Εμφανίζονται αποτελέσματα 831 μέχρι 840 από τα συνολικά 884