Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
19.10.2010LIST OF REGISTERED INTERCONNECTION USERS ACCORDING TO THE PARTICIPATION REQUIREMENTS OF THE 2010 CAPACITY ALLOCATION AUCTION RULES.
18.10.2010Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 20 – 31 Οκτωβρίου 2010 στην διασύνδεση της ΑΛΒΑΝΙΑΣ
18.10.2010Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 25 – 31 Οκτωβρίου 2010 στην διασύνδεση της FYROM
18.10.2010Αναγγελία Πλειοδοτικού Διαγωνισμού μηνός Νοεμβρίου 2010 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις της Ελλάδας για εξαγωγές κατά το χρονικό διάστημα από 00:00 CET της 01-11-2010 έως και 24:00 CET της 30-10-2010.
18.10.2010LIST OF ELIGIBLE USERS ACCORDING TO THE PARTICIPATION REQUIREMENTS OF THE 2010 CAPACITY ALLOCATION AUCTION RULES.
15.10.2010Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 18 – 24 Οκτωβρίου 2010 στην διασύνδεση της FYROM
15.10.2010Αναγγελία Αύξησης του NTC για την περίοδο 16 – 31 Οκτωβρίου 2010 στην διασύνδεση της ΑΛΒΑΝΙΑΣ
08.10.2010ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
05.10.2010Ενημέρωση συμμετεχόντων για 5η ημέρα αναφοράς, μεταφορές κεφαλαίων.
04.10.2010ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 2010-2011


Εμφανίζονται αποτελέσματα 851 μέχρι 860 από τα συνολικά 863