Εγγεγραμμένοι Φορείς

Φορείς στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Ελέγχου και Επιθεώρησης 

 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ

1

TUV Ελλάς (TUV NORD) Ανώνυμη Εταιρία Επιθεωρήσεων Πιστοποιήσεων και Διασφάλισης Ποιότητας

Λεωφ. Μεσογειών 282, Τ.Κ. 155 62 Χολαργός

2

Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του Τομέα Θερμότητας, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Αθήνα