Οικονομικά Στοιχεία
Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
30-09-2019 2018-ΔΑΠΠΕΠ - ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
05-09-2018 2017-ΔΑΠΠΕΠ - ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
27-09-2017 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
27-09-2017 2016 ΛΑΓΗΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
10-06-2016 ΛΑΓΗΕ - ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015  
10-06-2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015  
10-06-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014  
10-06-2015 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
10-06-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΑΓΗΕ  
10-06-2015 ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΑΓΗΕ 2014  
10-06-2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013  
10-06-2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2013  
06-06-2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2012  
06-06-2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009  
προηγούμενα επόμενα