Διεθνής Παρουσία

EuroPEX

Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. έγινε πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χρηματιστηρίων Ενέργειας (EuroPEX), μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του EuroPEX στις 11 Μαΐου του 2012 στη Βιέννη.

Ο EuroPEX είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων Ενέργειας ο οποίος εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Χρηματιστηρίων Ενέργειας που λειτουργούν τις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών, και υλοποιούν μηχανισμούς περιβαλλοντικών και ενεργειακών πολιτικών, στα πλαίσια του σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου και παρέχει μια πλατφόρμα συζήτησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο EuroPEX ιδρύθηκε το 2002 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέλη: APX (Amsterdam Power Exchange, Ολλανδία), Borzen (Σλοβενία), EEX (European Energy Exchange, Γερμανία), GME (Gestore Mercato Elettrico, Ιταλία), Nord Pool ASA (Νορβηγία), OMEL (Operador del Mercado Electrico, Ισπανία), Powernext (Γαλλία), OTE (Τσέχικη Δημοκρατία), ENDEX (European Energy Derivatives, Ολλανδία), EXAA (Αυστρία), Polpx (Πολωνία), OPCOM (Ρουμανία), OMIP (Πορτογαλία), Belpex (Βέλγιο), Nord Pool Spot (Νορβηγία), HUPX (Ουγγαρία), CEGH A.G. (Αυστρία), OKTE S.A. (Σλοβακία), SEMO (Ιρλανδία) και ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (Ελλάδα).

Για περισσότερες πληροφορίες: www.europex.org/