Παράταση δημοσίευσης αποτελεσμάτων ΗΕΠ της 31/05/2017

30.05.2017

Ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει οτι η Προθεσμία Δημοσίευσης του Προγράμματος ΗΕΠ για την Ημέρα Κατανομής 31/05/2017 παρατείνεται έως τις 15:00 της 30/05/2017.