Ανακοίνωση Δημοπρασίας "2018Α01" του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας

26.01.2018

Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοινώνει τη διεξαγωγή της Δημοπρασίας "2018Α01" του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΣΔΠΠΗΕ) για το Προθεσμιακό Προϊόν Ηλεκτρικής Ενέργειας "2018A01P01" σύμφωνα με τους εγκεκριμένους από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σχετικούς Όρους Δημοπρασίας.

Περισσότερα..