Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Σεπτεμβρίου 2017

31.01.2018

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2017. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 1.600 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 17.359,60€ (82% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Σεπτέμβριο).