Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017

21.02.2018

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Σεπτεμβρίου 2017. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Οκτωβρίου 2017. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 6.540 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 5.655,75€ (50% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Οκτώβριο).