Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Οκτωβρίου 2017

28.02.2018

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, χθες και σήμερα, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Οκτωβρίου 2017. Με τις εντολές αυτές εξοφλήθηκαν 1.880 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 6.094,82€, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 65% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Οκτώβριο.