Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Δεκεμβρίου 2017 – Ιανουαρίου 2018

04.05.2018

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ μηνός Δεκεμβρίου 2017. Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2018. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 7.520 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 3.640,95 € (58% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο).