Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιανουαρίου 2018

09.05.2018

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2018. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 2.840 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 5.235,78 €, οπότε έχει εξοφληθεί το 79% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο.