Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιανουαρίου 2018

16.05.2018

Συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2018 με νέες εντολές προς τις τράπεζες. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 1.380 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 34.165,17 €, οπότε έχει εξοφληθεί το 90% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο.