Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Φεβρουαρίου 2018

06.06.2018

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Φεβρουαρίου 2018. Με τις εντολές αυτές θα εξοφληθούν επιπλέον 630 πάρκα με πληρωτέο ποσό τιμολογίου έως 146.726,07€, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 89% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Φεβρουάριο. Σημειώνεται ότι μαζί με την εξόφληση του τιμολογίου του Φεβρουαρίου θα καταβληθούν και τα ποσά που αναλογούν στις 2 επιστροφές του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ).