Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Μαρτίου 2018

25.06.2018

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Μαρτίου 2018. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 2.700 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 13.973,18 €, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 76% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάρτιο.