Αίτημα - Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, για τη Παροχή Υπηρεσιών με Αντικείμενο την Υποστήριξη & Εναρμόνιση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων- GDRP

04.07.2018

Αίτημα - Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, για τη Παροχή Υπηρεσιών με
Αντικείμενο την "Υποστήριξη & Εναρμόνιση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε προς τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων- GDRP"