Λειτουργία εταιρικού ιστοτόπου

02.08.2018

Η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. ανακοινώνει ότι εταιρικός της ιστότοπος, www.enexgroup.gr, ενημερώνεται με όλα τα στοιχεία του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής ενέργειας, τις εκάστοτε ανακοινώσεις και με περιεχόμενο σχετικό με το επιχειρησιακό της αντικείμενο. Από την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018, ο ιστότοπος της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., www.lagie.gr, θα παύσει να ενημερώνεται με οποιαδήποτε από τα προαναφερόμενα σχετικά στοιχεία και ανακοινώσεις.