Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουλίου 2018

02.11.2018

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2018, οπότε και θα εξοφληθούν 1.230 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 66.776,99 € (83% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).