Προσωρινή μη διαθεσιμότητα Πληροφοριακού Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης

07.11.2018

Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ενημερώνει τους Παραγωγούς και Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας  που είναι Κάτοχοι Μερίδας Εγγυήσεων Προέλευσης  ότι το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΠ θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμο λόγω εκτέλεσης προγραμματισμένων εργασιών μετάβασης στο Data Center του ΔΑΠΕΕΠ.