Αίτημα - Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, για «Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.».

08.11.2018

Αίτημα - Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, για «Παροχή Υπηρεσιών ΥπευθύνουΠροστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.». Link του αρχείου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.