Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιανουαρίου 2019

24.04.2019

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΔΑΠΕΕΠ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2019. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 4.220 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 26.647,90 € (78% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιανουάριο).