Αυτοτιμολόγηση - Διευκρινίσεις

18.10.2019

Διευκρινίζεται ότι Τιμολόγια Αγοράς Σεπτεμβρίου 2019 θα εκδοθούν για όσα ΑΦΜ υπέβαλαν Δήλωση έως την 17η Οκτωβρίου 2019 στις 23:59. Για τα ΑΦΜ που η Δήλωσή τους υποβλήθηκε από 18 Οκτωβρίου 2019 και μετά, Τιμολόγια Αγοράς (ΤΑ) θα εκδοθούν με την εκκαθάριση του Οκτωβρίου 2019, οπότε για τον μήνα Σεπτέμβριο θα πρέπει τα εν λόγω ΑΦΜ να εκδώσουν Τιμολόγια Πώλησης όπως έκαναν και όλους τους προηγούμενους μήνες.