Εξόφληση παραγωγών ΑΠΕ για το μήνα Σεπτέμβριο 2019

29.01.2020

Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξόφλησης όλων των τιμολογίων παραγωγών ΑΠΕ, για το μήνα Σεπτέμβριο 2019. Η αποπληρωμή ολοκληρώθηκε με διαδοχικές εντολές που έδωσε ο Διαχειριστής προς τις τράπεζες. Τα τιμολόγια που εξοφλήθηκαν, αφορούν σε Ενημερωτικά Σημειώματα τα οποία εκδόθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΑΠΕΕΠ, στις 20 Οκτωβρίου 2019. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι τα τιμολόγια παρελήφθησαν από το ΔΑΠΕΕΠ κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 21 και 30 Οκτωβρίου 2019, με συμβατική ημερομηνία εξόφλησης την 20η Νοεμβρίου (20 ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου). Κατά συνέπεια η ολοκλήρωση της εξόφλησης εντός του Ιανουαρίου, σημαίνει ότι η καθυστέρηση περιορίστηκε στις 70 ημέρες ή αλλιώς στους 2,5 μήνες, από τη συμβατική ημερομηνία εξόφλησης.