Ολοκληρώθηκε και η Εξόφληση του ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ για την παραγωγή ΑΠΕ

07.02.2020

Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξόφλησης των παραγωγών ΑΠΕ για το μήνα Νοέμβριο 2019. Τα τιμολόγια, ξεκίνησαν να εξοφλούνται στις 31 Ιανουαρίου 2020, δηλαδή 11 ημέρες από την συμβατική ημερομηνία εξόφλησης και αφορούν σε Ενημερωτικά Σημειώματα, τα οποία εκδόθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΑΠΕΕΠ στις 20 Δεκεμβρίου 2019.