Ανακοίνωση για τις Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 100 kW από φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες αγρότες

26.08.2011

Από 1.9.2011 όλα τα νέα αιτήματα για σύναψη Σύμβασης Πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 100 kW από φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των   κατ’ επάγγελμα αγροτών  θα υποβάλλονται στις αρμόδιες κατά τόπους Περιοχές ΔΕΗ και όχι στο ΔΕΣΜΗΕ.

Επίσης, στις 1.9.2011 θα ξεκινήσει από τις κατά τόπους Περιοχές ΔΕΗ η διαδικασία υπογραφής των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 100 kW από φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ επάγγελμα αγροτών που έχουν υποβάλει αιτήσεις στο ΔΕΣΜΗΕ από 1.2.2011 και μέχρι 31.8.2011 (σχετικά στο www.dei.gr).