Η ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. μετεξελίχθηκε σε ΛΑΓΗΕ Α.Ε

14.02.2012

Η ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. μετεξελίχθηκε σε ΛΑΓΗΕ Α.Ε. -  Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποτελεί νόμιμο διάδοχό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε

Πλήρης ανακοίνωση σε μορφή .doc