Περισσότερες Ανακοινώσεις
ΗμερομηνίαΤίτλος
09.01.2020Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2019
24.12.2019Δημοσίευση ωριαίων δεδομένων της χρέωσης βάσει του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών για την Εκκαθάριση του μήνα Νοέμβριο 2019.
20.12.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Αυγούστου 2019
19.12.2019Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
17.12.2019Δημοσίευση Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
16.12.2019Τιμή αναφοράς για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της κατηγορίας 30 του πίνακα 1 του ν. 4414/2016 (άρθρο 4, παρ. 1, περίπτωση β΄) που τέθηκαν σε λειτουργία μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου 2019
13.12.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Αυγούστου 2019
12.12.2019ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019)
11.12.2019ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018
05.12.2019Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Αυγούστου 2019


Εμφανίζονται αποτελέσματα 11 μέχρι 20 από τα συνολικά 726